Ψηφιακά Συστήματα VLSI


Κωδικός 3.4.3328.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Υ - Υπολογιστικά Συστήματα
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Σωτήριος Ξύδης, Κιαμάλ Πεκμεστζή, Δημήτριος Σούντρης, Σωτήριος Κοκόσης (Ε.ΔΙ.Π.), ΠΔ 407/80 ή ΑΥ
Σύνδεσμοι Helios

Περιγραφή

Μεθοδολογίες Σχεδίασης και Εργαλεία. Χαμηλή Κατανάλωση Ισχύος: Τεχνικές μείωσης και εκτίμησης της κατανάλωσης ισχύος για κάθε επίπεδο σχεδιασμού. Υλοποίηση κυκλωμάτων VLSI για αριθμητικές πράξεις. Υλοποίηση ψηφιακών φίλτρων. Κυκλώματα που βασίζονται σε ειδικά αριθμητικά συστήματα για εφαρμογές υψηλών ταχυτήτων. Αρχιτεκτονικές Μνημών. Γλώσσες περιγραφής κυκλωμάτων για αυτόματη σχεδίαση. Επαναδιαμορφούμενες πλατφόρμες FPGA: Αρχιτεκτονικές, Αλγόριθμοι απεικόνισης και Εργαλεία και Περιβάλλοντα Σχεδίασης. Συν-σχεδίαση και υλοποίηση ψηφιακών συστημάτων. Γλώσσες περιγραφής Υλικού.