Προχωρημένα Θέματα Σχεδίασης Ψηφιακών Συστημάτων


Κωδικός 670
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Σωτήριος Ξύδης, Δημήτριος Σούντρης
Σύνδεσμοι Helios, Ιστοσελίδα Μαθήματος

Περιγραφή

Αυτοματοποίηση σχεδίασης υλικού: Μεθοδολογίες σχεδίασης, αφαιρετικά επίπεδα σχεδίασης, γλώσσες περιγραφής υλικού και συστήματος, αλγόριθμοι και τεχνικές μετασχηματισμών και ελαχιστοποιήσεων παραμέτρων σχεδίασης, συ-σχεδίαση επιπέδου συστήματος και αλγορίθμου. Σύνθεση σε Υψηλό Επίπεδο (HLS): Bασικές αρχές, Μοντελοποίηση, Mετασχηματισμοί / βελτιστοποιήσεις, Προγραμματισμός, Ανάλυση, Επαλήθευση. Εργαλεία λογισμικού. Χαμηλή Κατανάλωση Ισχύος Ψηφιακών Συστημάτων: Πηγές κατανάλωσης ισχύος. Μέθοδοι μείωσης της τάσης τροφοδοσίας και μεταγόμενης χωρητικότητας. Τεχνικές Χαμηλής Κατανάλωσης για Επίπεδο Τεχνολογίας, Κυκλώματος, Αλγορίθμου και Αρχιτεκτονικής. Εργαλεία CAD. Εφαρμογές.
Προδιαγραφές και Μοντελοποίηση: σύγκριση μοντέλων υπολογισμού. Υλικό: Αισθητήρες, DSP, επεξεργαστές πολυμέσων, SIMD, VLIW, MPSoCs, FPGAs, Μνήμες και Επικοινωνία. Λογισμικό συστήματος: Ενσωματωμένα λειτουργικά συστήματα, λειτουργικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο, Εικονικές μηχανές, στρώματα αφαίρεσης υλικού, middleware. Αξιολόγηση και Επαλήθευση: Μοντέλα ενέργειας και ενέργειας, θερμικά μοντέλα, Ανάλυση κινδύνου και αξιοπιστίας. Απεικόνιση εφαρμογών: Τμηματοποίηση υλικού/λογισμικού, υλοποίηση εφαρμογών σε συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών. Βελτιστοποιήσεις: διαχείριση ταυτοχρονισμού εργασιών, μετασχηματισμοί βρόχου κινητής υποδιαστολής, στατική και δυναμική διαχείριση και ανάθεση μνήμης.