Ξένια Παπαδομιχελάκη

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   xpg@central.ntua.gr
  •   + 30 (210) 7721649
  •   Γραφείο 2.1.27, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Η Ξένια Παπαδομιχελάκη ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Δ.Ι.Π.) στον Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) με γνωστικό αντικείμενο "Διασφάλιση Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών από Τηλεπικοινωνιακά Μικροκυματικά Συστήματα". Έλαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Canterbury Business School, University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου. Κατέχει διδακτορικό με τίτλο "Μέτρηση Ποιότητας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Συμμετέχει στη διδασκαλία, στην εκπόνηση εργαστηρίων, στην προετοιμασία του διδακτικού υλικού, στη διεξαγωγή των εξετάσεων και στη διόρθωση εργασιών στα παρακάτω μαθήματα, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.:

• Μικροκύματα (Προπτυχιακό Πρόγραμμα)

• Τηλεπικοινωνιακή Ηλεκτρονική (Προπτυχιακό Πρόγραμμα)

• Συστήματα Αξιολόγησης και Διαχείρησης ΄Εργων (Προπτυχιακό Πρόγραμμα)

• Διοίκηση Έργων (Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα”)

• Διοίκηση της Ψηφιακής Επιχείρησης (Προπτυχιακό Πρόγραμμα) και

στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής το ακαδ. έτος 2015-2016 στα μαθήματα:

• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Καινοτομία (Προπτυχιακό Πρόγραμμα)

• Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής").

Επικουρεί την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών υπό την επίβλεψη των καθηγητών κου Νικ. Ουζούνογλου και κου Γρ. Μέντζα.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Διαχείριση Ποιότητας, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Όσον αφορά την ερευνητική της δραστηριότητα η κα Παπαδομιχελάκη έχει δημοσιεύσει εργασίες της σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει άνω των 450 ετεροαναφορών (πηγή: Google Scholar).

Ασχολείται με την τρισδιάστατη σχεδίαση (3D CAD) πρωτότυπων κεραιών κατασκευής του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (ΕΜΟΙ), ενώ παράλληλα είναι υπεύθυνη για την τεχνική επίβλεψη του εργαστηριακού εξοπλισμού του ΕΜΟΙ.

Ακόμα έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως Υπεύθυνη Ποιότητας του Εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών (ΕΜΟΙ) του Ε.Μ.Π., στο γραφείο Διαμεσολάβησης του Ε.Μ.Π. όπως επίσης και σε αρκετά έργα. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων της στο ΕΜΟΙ χειριζόταν μία CNC (Computer Numerical Control) μηχανή για την κατασκευή πρωτότυπων πλακετών (Prototype Printed Circuit Boards, PCBs) με χάραξη για τις ανάγκες του εργαστηρίου.

Πριν έρθει στο Πολυτεχνείο είχε συνεργαστεί με το Athens Laboratory of Business Administration (ALBA), την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), την HOCHTIEF Construction AG, την General Motors - OPEL Europe, την Kraft Jacobs Suchard Pavlides και την ΔΕΛΤΑ Α.Ε..

Έχει παρακολουθήσει πολυάριθμα σεμινάρια, μερικά θέματα των οποίων είναι Logistics, Service Quality, Marketing, Business Finance, Team Building, and Organizational Change.

To 2014 ανέπτυξε και έκτοτε διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο του εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

διαχείριση ποιότητας, ποιότητα υπηρεσιών, ποιότητα ιστοσελίδων, μοντέλα ποιότητας, διαστάσεις ποιότητας, εργαλεία μέτρησης, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, G2B, G2C, ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα