Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας


Κωδικός 9.1.3146.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ανθρωπιστικά
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 0
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Θεολόγου (Σχολή ΕΜΦΕ), Μαγδαληνή Μανιού (Σχολή ΕΜΦΕ), Κ.ΡΙΖΑΚΗ

Περιγραφή

Εκπόνηση γραπτών εργασιών σχετικά με κοινωνιολογικά προβλήματα που έχουν θεωρητικό ενδιαφέρον και πρακτική εφαρμογή τόσο στις σπουδές όσο και στην επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών.