ΡΟΗ
Ημ/νία Τίτλος Επιβλέπων Κατάσταση
08/10/2018 Εκμάθηση σχέσεων από γράφους γνώσης με τεχνολογίες μηχανικής μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
08/10/2018 Σύνοψη κειμένου με χρήση γράφου λέξεων Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
04/10/2018 Απόκρυψη δεδομένων σε εικόνες με χρήση δικτύων βαθιάς μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
04/10/2018 Πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων σε βίντεο σκηνών αστικού περιβάλλοντος Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
04/10/2018 Συγκριτική μελέτη γρήγορων και μεγάλης ακρίβειας αλγορίθμων πολυεπίπεδων συνελικτικών νευρωνικών δικτύων Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
21/09/2018 Ανάπτυξη πλατφόρμας πληθοπορισμού για τον εμπλουτισμό ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
21/09/2018 Σύνθεση μουσικών φράσεων με τεχνικές μηχανικής μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
21/09/2018 Ανάπτυξη γνώσης με στοιχεία μουσικής θεωρίας για συστήματα αυτόματης ανάλυσης μουσικής Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
21/09/2018 Ενισχυτική μάθηση και αλγοριθμικές συναλλαγές Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
20/09/2018 Μεταφορά καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας με χρήση συνελικτικών νευρωνικών δικτύων Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
20/09/2018 Αυτόματη αναγνώριση καλλιτεχνών σε ζωγραφικά έργα τέχνης με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
20/09/2018 Εκτίμηση αισθητικής ποιότητας εικόνων με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
05/06/2018 καταγραφή και ανάλυση Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Μιλτιάδης Αναγνώστου Διαθέσιμη
05/06/2018 Αλγόριθμοι για την επιλογή των βέλτιστων θέσεων για την τοποθέτηση των υπολογιστικών υποδομών στα άκρα του δικτύου Μιλτιάδης Αναγνώστου Διαθέσιμη
03/04/2018 Ενεργειακά αποδοτική διαχείριση σταθμών βάσης Μιλτιάδης Αναγνώστου Σε Εξέλιξη
21/11/2017 Διπλωματικές Εργασίες στα Γνωστικά Αντικέμενα των Ασυρμάτων και των Δορυφορικών Επικοινωνιών Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος Διαθέσιμη
21/11/2017 Βέλτιστη ανάθεση πόρων σε κυψελωτά δίκτυα 5ηςγενιάς Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος Διαθέσιμη
12/11/2017 Σχεδιασμός έξυπνου ρολογιού επόμενης γενιάς Μιλτιάδης Αναγνώστου Διαθέσιμη
09/11/2017 Development of a web SIP client app for communicating with an automated sensor-trigerred SIP client and for displaying meaningfull data to human (public-safety answering point – PSAP) operators in case of an emergency call Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Design-based approaches to investigate and optimise data quality of crowd-sourced observations for environmental monitoring Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Remote Control and Navigation of Robotic Arm based on ROS (Robotic Operating System) supported by Computer Vision Tracking Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Runtime-based approaches to investigate and optimise data quality of crowd-sourced observations for environmental monitoring Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Ανάπτυξη πλήρους συστήματος χαρτογράφησης και εκτίμησης θέσης για ευφυή οχήματα Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης θέσης ιπτάμενου οχήματος σε εσωτερικό χώρο Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Μελέτη επίδρασης της έξυπνης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ηλεκτρικό δίκτυο Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 IoT gateway that supports automated video call to a remote monitoring SIP client for sensor-based smart building monitoring (in Next Generation Networks) Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 In-motion Area Modelling and 3D Reconstruction using a 3D Laser Scanner Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 Connectivity-and-Topology-Study-on-Wireless-Sensor-Network Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
09/11/2017 A hybrid CS-IMS solution for an In-Vehicle eCall prototype Νικόλαος Ουζούνογλου Διαθέσιμη
06/11/2017 Υλοποίηση​ ​Learning​ ​Analytics​ ​σε​ ​Πολυμεσική​ ​Πλατφόρμα​ ​Μάθησης Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Υλοποίηση μηχανισμού (Network Function - NF) gateway σε ONOS για περιβάλλον IoT Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Πολιτικές Επιλογής Φορέα σε Ευφυείς Ευρυζωνικές Κινητές Συσκευές (MBB Carrier Selection & Offloading in Smart Mobile Nodes) Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Παρακολούθηση - Προώθηση Δικτυακής Κίνησης σε Γλώσσα Επεξεργασίας και Μεταγωγής Πακέτων P4 (Network Telemetry using P4) Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Μηχανισμοί​ ​Συλλογής​ ​Δεδομένων​ ​Δικτυακής​ ​Κίνησης σε​ ​Σύγχρονα​ ​Περιβάλλοντα​ ​Πολλαπλών​ ​Ενοίκων Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Σχεδιασμός​ ​και​ ​Υλοποίηση​ ​Μηχανισμού​ ​Αλυσιδωτής​ ​Πολιτικής​ ​μέσω​ ​Τεχνολογίας Αλυσιδωτών​ ​Υπηρεσιών​ ​(Service​ ​Function​ ​Chain) Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Υλοποίηση​ ​Μηχανισμού​ ​Αλυσιδωτής​ ​Σύνδεσης​ ​(Chaining)​ ​Virtual​ ​Network​ ​Functions Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Παροχή​ ​Υπηρεσιών​ ​Παρακολούθησης​ ​και​ ​Ασφάλειας​ ​ως​ ​Virtual​ ​Network​ ​Functions σε​ ​Σύγχρονες​ ​Δικτυακές​ ​Υποδομές Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Μηχανισμοί​ ​για​ ​Συνεργατική​ ​Αντιμετώπιση​ ​Δικτυακών​ ​Επιθέσεων Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Μηχανισμοί​ ​για​ ​Συνεργατική​ ​Ανίχνευση​ ​Δικτυακών​ ​Επιθέσεων Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Εντοπισμός​ ​και​ ​Κατηγοριοποίηση​ ​κίνησης​ ​Botnet​ ​με​ ​αλγορίθμους​ ​μετρικών​ ​απόστασης και​ ​μεθόδους​ ​Machine​ ​Learning/Deep​ ​Learning​ ​-​ ​Εφαρμογή​ ​σε​ ​μηνύματα​ ​DNS Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
06/11/2017 Μέθοδοι Ανίχνευσης και Αντιμετώπισης Δικτυακών επιθέσεων σε Πολλαπλά Στάδια Βασίλειος Μάγκλαρης Διαθέσιμη
11/10/2017 Φωνητική διεπαφή χρηστών για τη διατύπωση ερωτημάτων σε βάσεις δεδομένων Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
10/10/2017 Ταξινόμηση δορυφορικών εικόνων εδαφών με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη
09/10/2017 Φασματική πρόσβαση τελικών χρηστών και διαχείριση πολλαπλών αιτημάτων σύνδεσης σε 4G/pre-5G δίκτυα. Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη Διαθέσιμη
09/10/2017 Επίδοση τεχνικών ανάθεσης ραδιοπόρων σε ετερογενή δίκτυα Δήμητρα-Θεοδώρα Κακλαμάνη Διαθέσιμη
09/10/2017 Ευφυές σύστημα αυτόματης εξαγωγής περιλήψεων κειμένων. Ιάκωβος Βενιέρης Σε Εξέλιξη
09/10/2017 Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου για το Διαδίκτυο και για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Ιάκωβος Βενιέρης Διαθέσιμη
09/10/2017 Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας με σκοπό τη χρήση στον πολιτισμό και τον τουρισμό. Ιάκωβος Βενιέρης Σε Εξέλιξη
09/10/2017 Εξοικείωση με το ARKit Framework του iOS και διερεύνηση διαθέσιμων λειτουργιών. Ιάκωβος Βενιέρης Διαθέσιμη
09/10/2017 Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής (iOS) διαχείρισης μαθημάτων για τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Ιάκωβος Βενιέρης Διαθέσιμη
11/09/2017 Embedded Application πάνω σε development board με Bluetooth chip Κιαμάλ Πεκμεστζή Διαθέσιμη
11/09/2017 Δυναμική βέλτιστη ροή ισχύος στα σύγχρονα ενεργά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Παύλος Γεωργιλάκης Σε Εξέλιξη
11/09/2017 Ανάπτυξη Εφαρμογής σε Έξυπνο Ρολόι Παναγιώτης Τσανάκας Διαθέσιμη
11/09/2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής χαρτογράφησης για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία καθηγητών της ΣΗΜΜΥ Ιάκωβος Βενιέρης Σε Εξέλιξη
11/09/2017 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός και υλοποίηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (eID) πολίτη Ιάκωβος Βενιέρης Σε Εξέλιξη
11/09/2017 Μελέτες ραδιοκάλυψης με χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων Κωνσταντίνα Νικήτα Διαθέσιμη
11/09/2017 Μετρήσεις, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διαύλου εντός οχήματος (intra-vehicle) και μεταξύ οχημάτων (V2V). Κωνσταντίνα Νικήτα Διαθέσιμη
11/09/2017 Ανάλυση και στατιστική επεξεργασία μετρήσεων από εκπομπές RF Η/Μ πεδίων σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων Κωνσταντίνα Νικήτα Διαθέσιμη
11/09/2017 Μετρήσεις, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διαύλου για συστήματα κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G). Κωνσταντίνα Νικήτα Διαθέσιμη
11/09/2017 Στατιστική επεξεργασία, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση δορυφορικού διαύλου με χρήση πολλαπλών κεραιών Κωνσταντίνα Νικήτα Διαθέσιμη
11/09/2017 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος διαχείρισης και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μέσω Social Avatars Ιάκωβος Βενιέρης Σε Εξέλιξη
11/09/2017 Ανάλυση σε Πραγματικό Χρόνο, Ροών Μεγάλων Δεδομένων για Έξυπνες Πόλεις - Πρόγνωση σε Πραγματικό Χρόνο Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Ευφυές Δίκτυο Παναγιώτης Τσανάκας Διαθέσιμη
11/09/2017 Ανάλυση σε Πραγματικό Χρόνο, Ροών Μεγάλων Δεδομένων για Έξυπνες Πόλεις - Ομαδοποίηση Δεδομένων σε Πραγματικό Χρόνο σε Ευφυές Δίκτυο Παναγιώτης Τσανάκας Διαθέσιμη
11/09/2017 Αυτόματη δημιουργία τεστ αξιολόγησης πολλαπλής επιλογής από οντολογική γνώση Γιώργος Στάμου Σε Εξέλιξη