Προπτυχιακή Εκπαίδευση στη Σχολή ΗΜΜΥ


Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) διατηρεί μια παράδοση προσέλκυσης εξαίρετων φοιτητών, στους οποίους προσφέρει υψηλής ποιότητας προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, με έμφαση στις επιστημονικές αρχές που δημιουργούν τις τεχνολογικές εξελίξεις. H εκπαίδευση των φοιτητών μας υποστηρίζεται από πενταετές πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών που απαρτίζεται από δύο περιόδους σπουδών. Η πρώτη περίοδος (κορμός) έχει διάρκεια 5 εξαμήνων και προσφέρει ισχυρό πυρήνα βασικών γνώσεων υποχρεωτικών μαθημάτων, ενώ η δεύτερη περίοδος διάρκειας 4 εξαμήνων παρέχει γνώσεις εμβάθυνσης, οργανωμένες σε ροές θεματικά συγγενών μαθημάτων, δηλαδή σε σύνολα μαθημάτων τα οποία συγκροτούν μία ευρύτερη επιστημονική και εκπαιδευτική ενότητα και συνδυάζονται για να συνθέσουν τις τέσσερις δυνατές κατευθύνσεις του διπλώματος (Ηλεκτρονικής και Συστημάτων, Επικοινωνιών, Πληροφορικής, Ενέργειας). Το σύστημα ροών μαθημάτων επιτρέπει ευρύ φάσμα επιλογής κατεύθυνσης εμβάθυνσης και παρέχει στους φοιτητές μεγάλα περιθώρια για προσωπική επιλογή κι διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τα ειδικά ενδιαφέροντά τους. Η εκπαίδευση των φοιτητών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τελευταίου (10ου) εξαμήνου σπουδών. Η διπλωματική εργασία είναι μία εκτεταμένη αναλυτική ή συνθετική εργασία που στοχεύει στην ολοκλήρωση των γνώσεων των τελειοφοίτων και στην παρουσίαση των ικανοτήτων τους στην επεξεργασία αυτοτελών θεμάτων της Επιστήμης του HMMY.

Η εισαγωγή των ροών εμβάθυνσης και η δημιουργία των τεσσάρων κατευθύνσεων σπουδών, το 1995, υπήρξε σταθμός στην αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Σχολής, καθώς αποτέλεσε πρωτοποριακή επιλογή και πρότυπο για τον ελληνικό χώρο. Με δεδομένη τη στρατηγική απόφαση για το ενιαίο δίπλωμα και τη σημερινή φυσιογνωμία της Σχολής, το ισχύον πρόγραμμα σπουδών χαρακτηρίζεται από τη διατήρηση του ισχυρού κορμού.

 • Τα Μαθήματα κορμού διδάσκονται στη διάρκεια των πέντε πρώτων εξαμήνων και είναι κοινά για όλους τους φοιτητές.
 • Τα Μαθήματα ροών επιλέγονται από τους φοιτητές ανάλογα με την προτιμώμενη κατεύθυνση σπουδών.

Όλα τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ' επιλογήν υποχρεωτικά και προαιρετικά.

 • Υποχρεωτικά είναι τα θεμελιώδη μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα ώστε να αποκτήσει ο φοιτητής το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εμβάθυνσή του σε μια από τις κατευθύνσεις της Σχολής.
 • Κατ' επιλογήν υποχρεωτικά είναι τα μαθήματα που υλοποιούν την εξειδίκευση εμβάθυνση της προτίμησης του φοιτητή και του παρέχουν τα εφόδια για περαιτέρω σπουδές ή επιστημονική δραστηριότητα.
 • Προαιρετικά είναι τα μαθήματα τα οποία μπορεί να επιλέξει να παρακολουθήσει ο φοιτητής ελεύθερα, κατά την κρίση και την επιθυμία του, για να διευρύνει το πεδίο των γνώσεών του.

Ο ολοκληρωμένος ενιαίος κύκλος προπτυχιακών σπουδών αποτελεί στρατηγική επιλογή της Σχολής, καθώς υποστηρίζει επιτυχώς το μεγάλο εύρος των γνωστικών περιοχών του HMMY αλλά και ένα ευρύ πεδίο επαγγελματικών αντικειμένων και δικαιωμάτων. Αντίστοιχα προγράμματα σπουδών συναντώνται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, γνωστά ως Integrated Master (MEng) of Electrical and Computer Engineering. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, η ενισχυμένη εργαστηριακή εκπαίδευση, η ερευνητική δραστηριότητα και η ομαδική εργασία φέρνουν τους φοιτητές σε επαφή με θεμελιώδεις αρχές και τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού, και ποικίλες εφαρμογές αυτών, που εντάσσονται στο ευρύ αντικείμενο του ΗMMY. Επιπλέον, καθώς οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μαθήματα αυξανόμενης πολυπλοκότητας/ απαιτήσεων, εμπλουτίζουν τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες και αποκτούν τη γνώση, την ικανότητα και την ωριμότητα που θα τους επιτρέψουν στη συνέχεια να συμβάλλουν με πρωτοποριακό τρόπο στην ανάπτυξη και την έρευνα.

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το πρόγραμμα σπουδών παρέχονται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής. Τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών πραγματοποιήθηκε το 2015. Σήμερα εφαρμόζονται παράλληλα δύο διαφορετικά προγράμματα σπουδών, ένα για τους φοιτητές που εισήχθησαν στη Σχολή έως και το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 και ένα για τους εισαχθέντες φοιτητές στη Σχολή από το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 και μετά.

Οδηγός σπουδών

Υποτροφίες


Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσεται μια σειρά Υποτροφιών από Ιδρύματα που αφορούν φοιτητές ή αποφοίτους του ΕΜΠ, γενικά ή συγκεκριμένων σχολών του. Τα κριτήρια για κάθε υποτροφία ορίζονται ξεχωριστά και περιλαμβάνουν συνήθως την καταγωγή, τον μέσο όρο βαθμολογίας, την κατεύθυνση σπουδών ή τον βαθμό διπλώματος (για τους αποφοίτους). Τρόπος υπολογισμού σειράς επιτυχίας για υποτροφίες Η σειρά επιτυχίας προσδιορίζεται από τον μέσο όρο βαθμολογίας στα μαθήματα των ονομαστικών εξαμήνων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, σύμφωνα με τους επόμενους κανόνες:

 1. Τα παραπάνω μαθήματα έχουν οπωσδήποτε δηλωθεί στις αιτήσεις εγγραφής των εξαμήνων του αντίστοιχου έτους
 2. Ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 12 μαθήματα ανά έτος (5 για το 9ο εξάμηνο)
 3. Ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς: στα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών, και/ή στα υποχρεωτικά μαθήματα των ροών, που περιλαμβάνονται (σύμφωνα με τις δηλώσεις εγγραφής του) στα ονομαστικά εξάμηνα του έτους για το οποίο υπολογίζεται η σειρά βαθμολογίας.

Βραβεία


Εκτός από τις υποτροφίες των Ιδρυμάτων τις οποίες διαχειρίζεται το Γραφείο Διασύνδεσης – Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων Αποφοίτων, υπάρχουν και πολλές κατηγορίες βραβείων και υποτροφιών που διαχειρίζεται το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Βραβείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.

Για περισσότερες Πληροφορίες δείτε τον Οδηγό Βραβείων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Πρακτική


Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί θεσμοθετημένη διαδικασία της εκπαίδευσης των φοιτητών της Σχολής. Είναι ενταγμένη, ως μάθημα επιλογής, στο πρόγραμμα σπουδών του 8ου εξαμήνου. Οι βασικοί στόχοι του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης είναι:

 • Η εμπέδωση των θεωρητικών και εργαστηριακών γνώσεων των φοιτητών μέσω της πρακτικής τους εφαρμογής.
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με τη βιομηχανική και γενικότερα επιχειρηματική πραγματικότητα στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Η αναγνώριση και ανάδειξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και η διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.

Το πλαίσιο θεσμοθέτησης της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει τα εξής κύρια σημεία:

 1. Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική με διάρκεια από 6 έως 12 εβδομάδες. Η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται κυρίως με κριτήριο τη βαθμολογία τους.
 2. Οι φοιτητές που δικαιούνται συμμετοχής σε πρακτική άσκηση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 8ο εξάμηνο σπουδών.
 3. Την επιστημονική ευθύνη πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης έχουν οι Επόπτες Καθηγητές, ο αριθμός των οποίων είναι ανάλογος με τον αριθμό των ασκούμενων φοιτητών.
 4. Μετά το πέρας της άσκησης, με ευθύνη του φοιτητή, συντάσσεται έκθεση πεπραγμένων. Η εν λόγω έκθεση παραδίδεται στον Επόπτη Καθηγητή και παραμένει στη διάθεση της Σχολής. Η πρακτική άσκηση υλοποιείται σε οργανισμούς και εταιρείες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και σε ερευνητικά κέντρα ελληνικά ή ευρωπαϊκά. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία για πρακτική άσκηση στο εσωτερικό. Για την πρακτική άσκηση σε εργαστήρια ή εταιρείες του εξωτερικού, η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα όπως ΕΣΠΑ, ΕRASMUS κ.ά..