Ανάλυση αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με ατελή ανταγωνισμό
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Οι σύγχρονες απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζονται από ατελή ανταγωνισμό (imperfect competition). Στο πλαίσιο αυτό, παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιάζοντας στρατηγικά την υποβολή προσφορών τους στην ημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αυξάνουν το κέρδος τους, αυξάνοντας την οριακή τιμή συστήματος. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι ανάλυσης του σημείου ισορροπίας της αγοράς σε συνθήκες ατελούς ανταγωνισμού και αποφυγής κατάχρησης ισχύος (market power mitigation) εκ μέρους συμμετεχόντων που έχουν μεγάλο μερίδιο στην αγορά.

Παρέχεται επαρκής και ποιοτική επίβλεψη. Γνώσεις που θα χρειαστούν/θα αποκτηθούν είναι προγραμματισμός σε περιβάλλον MATLAB και θεωρητικές γνώσεις βελτιστοποίησης και θεωρίας παιγνίων.