Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης η/και Τεχνητής Νοημοσύνης για Αποφάσεις Ενεργειακής Κατανάλωσης σε Έξυπνα Κτίρια
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Keywords: energy management, smart buildings, optimization, markov decision process

Η αβεβαιότητα της παραγωγής ενέργειας των ανανεώσιμων πηγών καθιστά ιδιαίτερα ελκυστική την προοπτική της ευελιξίας στη ζήτηση ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα έξυπνα
κτίρια καλούνται να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανάγκες του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας όσο και τις ανάγκες των χρηστών του κτιρίου. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν αλγόριθμοι βελτιστοποίησης η/και τεχνητής νοημοσύνης (βλ. δυναμικός προγραμματισμός) για τη βελτιστοποίηση των αποφάσεων κατανάλωσης ενός κτιρίου, ντετερμινιστικά ή υπό αβεβαιότητα.

Γνώσεις που θα αποκτηθούν: mixed-integer optimization, markov decision process, dynamic programming, python