Αλγόριθμοι μάθησης-απόφασης για συμμετοχικές εφαρμογές ενεργειακής αποδοτικότητας
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Keywords: reinforcement learning, partially-observable markov decision process, demand response

Σε συνθήκες έλλειψης διαθέσιμης ενέργειας, δύναται ένας φορέας εξισορρόπησης να ζητήσει από οικιακούς καταναλωτές να προβούν σε μείωση της κατανάλωσής τους για
περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η απουσία έξυπνων μετρητών και συστημάτων monitoring καθιστά δύσκολη τη διαπίστευση του ποιος καταναλωτής ανταποκρίθηκε και ποιος όχι. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθεί ένας αλγόριθμος μάθησης (reinforcement learning), όπου χρησιμοποιώντας μετρήσεις της συνολικής κατανάλωσης και επιλέγοντας στρατηγικά την κοινοποίηση της ανάγκης μείωσης σε συγκεκριμένους καταναλωτές κάθε φορά, θα μπορέσει να βελτιστοποιήσει σε βάθος χρόνου τον τρόπο που επικοινωνείται η ανάγκη μείωσης κατανάλωσης προς τους χρήστες και τα κίνητρα που παρέχονται.

Γνώσεις που θα αποκτηθούν: reinforcement learning, partially-observable markov decision process