Αποφάσεις υπό αβεβαιότητα για ενοποιημένα συστήματα ενέργειας – data-driven optimization
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η απεξάρτηση από το φυσικό αέριο, και ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων ενέργειας αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, οι ψηφιακές τεχνολογίες και οι προχωρημένες μέθοδοι αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, αποτελούν βασικό πυλώνα των σύγχρονων Ευρωπαϊκών οικονομιών.

Στην παρούσα διπλωματική θα χρησιμοποιηθούν προχωρημένες τεχνικές στοχαστικής βελτιστοποίησης για λήψη αποφάσεων ως προς το σχεδιασμό, την αλληλεπίδραση και το συντονισμό μεταξύ διαφόρων energy carriers (ηλεκτρική ενέργεια, ενέργεια θέρμανσης, υδρογόνο, μεταφορές κ.α.) προσβλέποντας στη μελέτη ενός ευφυούς system of systems.

Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται να αποκτήσει γνώσεις μοντελοποίησης των multi-energy systems και να τις συνδυάσει με σύγχρονες αλγοριθμικές τεχνικές, αποβλέποντας στην απόκτηση ενός skillset που θα του/της επιτρέψει να διεκδικήσει μία σταδιοδρομία στην καρδιά των σημαντικότερων τεχνολογικών εξελίξεων.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: μαθηματική μοντελοποίηση, μαθηματικός προγραμματισμός και προσομοίωση (Python / Julia / Matlab), συγγραφή επιστημονικού κειμένου (Latex)