Μηχανισμοί Εκκαθάρισης Αγορών για Υπηρεσίες Ευελιξίας στα Σύγχρονα Δίκτυα Διανομής
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Εμμανουήλ Βαρβαρίγος
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Οι διαχειριστές των σύγχρονων δικτύων διανομής έρχονται συχνότερα αντιμέτωποι με προβλήματα που προκαλούνται από την αποκεντροποίηση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Φαινόμενα συμφόρησης και απόκλισης της τάσης έξω από τα όρια ασφαλείας γίνονται όλο και συχνότερα λόγω της συνεχούς αύξησης του συνολικού μεγέθους των μονάδων που συνδέονται στο δίκτυο διανομής, καθώς και του ραγδαίου εξηλεκτρισμού της συνολικής ενεργειακής ζήτησης. Οι προκλήσεις αυτές αυξάνουν ραγδαία την ανάγκη των διαχειριστών των δικτύων για ευελιξία (flexibility).

Στην παρούσα διπλωματική θα μοντελοποιηθεί ένα πρόβλημα βέλτιστης ροής ισχύος (optimal power flow) για την εκκαθάριση μίας αγοράς ευελιξίας στο επίπεδο του δικτύου διανομής (Distribution Level Flexibility Market) και θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές από το πεδίο του Σχεδιασμού Μηχανισμών (Mechanism Design) για τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου μηχανισμού τιμολόγησης.

Ο/Η φοιτητής/τρια καλείται να αποκτήσει γνώσεις μοντελοποίησης ενός προβλήματος βέλτιστης ροής ισχύος και να τις συνδυάσει με αλγορίθμους από το πεδίο του Σχεδιασμού Μηχανισμών, αποβλέποντας στην απόκτηση ενός skillset που θα του/της επιτρέψει να διεκδικήσει μία σταδιοδρομία στην καρδιά των σημαντικότερων τεχνολογικών εξελίξεων.

Εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν: μαθηματική μοντελοποίηση, μαθηματικός προγραμματισμός και προσομοίωση (Python / Julia / MATLAB), συγγραφή επιστημονικού κειμένου (Latex).