Υπολογιστική Προσομοίωση Κυψελωτών Συστημάτων: Aποδοτικές Τεχνικές Διαχείρισης Ραδιοπόρων σε Ετερογενή Δίκτυα
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των κινητών επικοινωνιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και σε πολλές περιπτώσεις αυτόνομα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες ή/και οι δυνητικά ανερχόμενες απαιτήσεις των χρηστών. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε πληθώρα έτερων τεχνολογιών, οι οποίες από τη μία πλέον έχουν πρόσβαση στο φάσμα συχνοτήτων με δυσκολία (λόγω έλλειψης διαθέσιμου φάσματος) και από την άλλη δεν μπορούν να «επικοινωνούν» μεταξύ τους. Στις μέρες μας, έχει πραγματοποιηθεί η μετάβαση από τη φάση ανάπτυξης αυτόνομων δικτύων 2ης και 3ης γενιάς, στη φάση εξέλιξης ετερογενών δικτύων 4ης γενιάς, τα οποία θα γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των ασύμβατων τεχνολογιών και θα λύσουν το πρόβλημα διάθεσης πόρων στους χρήστες.

Στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα εκπονηθεί αρχικά βιβλιογραφική μελέτη της αρχιτεκτονικής των ετερογενών δικτύων. Στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η επίδοση ενός υβριδικού δικτύου Wi-Fi/WiMax με σκοπό την εύρεση κατάλληλων στρατηγικών αξιοποίησης ραδιοπόρων προκειμένου να παρέχεται αποδεκτή ποιότητα υπηρεσίας στους κινητούς χρήστες. Τα κινητά τερματικά θα επιλέγουν κάθε φορά των έναν εκ των δύο παρόχων βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και θα έχουν πρόσβαση στο ασύρματο κανάλι με τη βοήθεια συγκεκριμένου πρωτοκόλλου φυσικού στρώματος (π.χ. OFDMΑ).

Συνέργεια WiMax – WiFi

Απαιτούμενες Γνώσεις: Δίκτυα Επικοινωνιών, Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση

Επιθυμητές Γνώσεις: Εξοικείωση με τη χρήση του Μatlab ή με τη γλώσσα προγραμματισμού Java.

(για 1 άτομο)

Υπεύθυνοι Ερευνητές: Μαρία Σεϊμένη, Υ.Δ. (mseimeni@icbnet.ntua.gr), Δρ. Παναγιώτης Κ. Γκόνης (pgkonis@esd.ntua.gr)

Δήμητρα Ι. Κακλαμάνη, Καθηγήτρια (γρ. 21.25, κτ. Ηλ/γων, τηλ. 210 7722277, dkaklam@mail.ntua.gr )

http://olympos.esd.ece.ntua.gr/ http://www.icbnet.ntua.gr