Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης θέσης ιπτάμενου οχήματος σε εσωτερικό χώρο
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Νικόλαος Ουζούνογλου
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Ανάπτυξη συστήματος εκτίμησης θέσης ιπτάμενου οχήματος σε εσωτερικό
χώρο