Ανάπτυξη πλήρους συστήματος χαρτογράφησης και εκτίμησης θέσης για ευφυή οχήματα
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Νικόλαος Ουζούνογλου
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Ανάπτυξη πλήρους συστήματος χαρτογράφησης και εκτίμησης θέσης για ευφυή οχήματα