Τεχνική Οικονομική ΙΙ


Κωδικός 10058
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Δημήτριος Ασκούνης, Ιωάννης Ψαρράς

Περιγραφή