Ιωάννης Ψαρράς

Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


Σύντομο Βιογραφικό


Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και
Διευθυντής της Μονάδας Αποφάσεων και Διοίκησης

Ο Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων (DSSlab) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και Διευθυντής του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών. Διδάσκει 8 προπτυχιακά και 9 μεταπτυχιακά μαθήματα, ενώ υπό την επίβλεψή του έχουν περατωθεί επιτυχώς 22 Διδακτορικές διατριβές και πλήθος διπλωματικών εργασιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον τομέα των συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων με έμφαση στη διαχείριση ενέργειας, περιβάλλοντος και πληροφοριακών συστημάτων. Διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε διευθυντικές, συμβουλευτικές και τεχνικές θέσεις στον ενεργειακό τομέα. Υπήρξε Συντονιστής Ομάδας σε σύνθετα, διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους τομείς της ενεργειακής πολιτικής και αγορών, τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης, συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων, ανάπτυξης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 330 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Systems Analysis & Decision Analysis • Συστήματα Αποφάσεων • Πολυκριτηριακή Ανάλυση • Management • Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός • Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ • Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης • Management Policies, Methods, Procedures • Program, Project Management • Engineering Management

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα