Μη Γραμμικά Φαινόμενα σε Ηλεκτροτεχνικές Κατασκευές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων


Κωδικός 112
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 4 - 0
Διδάσκοντες Παναγιώτης Τσαραμπάρης

Περιγραφή

Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση των φαινομένων που εκδηλώνονται σε ηλεκτρικές επαφές διακοπτών των πρακτικών εφαρμογών (αποζεύκτες, γειωτές, ασφαλειοθήκες, ασφαλειοαποζεύκτες, διακόπτες φορτίου και αυτόματοι διακόπτες), Μη γραμμικά φαινόμενα σε μόνιμους ηλεκτρικούς συνδέσμους και μονωτικές διατάξεις ηλεκτροτεχνικών κατασκευών στην περιοχή της μέσης και της υψηλής τάσης, όπως: πίνακες μέσης τάσης, μετασχηματιστές του δικτύου μεταφοράς και του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ. Φαινόμενα σε μετασχηματιστές μέτρησης του δικτύου μεταφοράς και του δικτύου διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύγκριση των φαινομένων που εκδηλώνονται σε ηλεκτρικούς συνδέσμους και μονωτικές διατάξεις ανάλογα με το περιβάλλον μέσον (αέρας, κενό SF6, μονωτικό λάδι). Μετρήσεις των μη γραμμικών φαινομένων σε ηλεκτρικούς συνδέσμους και μονωτικές διατάξεις.