Κινητές Τηλεπικοινωνίες


Κωδικός 207
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αθανάσιος Δ. Παναγόπουλος

Περιγραφή

Κινητές τηλεπικοινωνίες με έμφαση στο φυσικό στρώμα: Κλασσικά συστήματα κινητών τηλεπικοινωνιών. Χαρακτηρισμός ραδιοδιαύλου στενής ζώνης. Χαρα¬κτηρισμός ραδιοδιαύλου ευρείας ζώνης. Θέματα ραδιοκάλυψης GSM, UMTS, Τεχνικές επεξεργασίας σήματος (equalizers, diversity). Ασύρματα τοπικά δίκτυα εσωτερικών χώρων. Τεχνολογία Bluetoo¬th. Μοντέλα κινητικότητας. Θέματα επιλογής δικτύου. Συνεργατικές επικοινωνίες και Συνεργατικά Πρωτόκολλα, Επίδοση Συνεργατικού Διαφορισμού, Μοντέλα διάδοσης UWB, Συστήματα Πολλαπλών Κεραιών (MIMO), Μοντέλα διάδοσης για Κινητά Δορυφορικά Δίκτυα, Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 4ης γενιάς και παραπάνω (Δίκτυα 5ης Γενιάς). Γνωστικά Δίκτυα, Δυναμική Διαχείριση Φάσματος, Συνδεσιμότητα αδόμητων δικτύων. Θέματα κατανομής πόρων (εύρος ζώνης, ισχύος, κ,α.) με χρήση θεωρίας παιγνίων. Ενεργειακή και Φασματική Απόδοση. Βελτιστοποίηση ασυρμάτων και κινητών δικτυών. Πολύ Πυκνά δίκτυα από συσκευή σε συσκευή και από μηχανή σε μηχανή. Ασφάλεια Φυσικού Στρώματος. Χωρητικότητας ιδιωτικότητας/μυστικότητας.