Ειδικά Κεφάλαια Μικροκυμάτων και Ακτινοβολίας


Κωδικός 216
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιωάννης Ρουμελιώτης, Ιωάννης Τσαλαμέγκας

Περιγραφή

Εισαγωγή σε προχωρημένες αναλυτικές μεθόδους επίλυσης κλασσικών ηλε-κτρομαγνητικών προβλημάτων (περίθλαση από αγώγιμο ημιεπίπεδο, περίθλαση και ακτινοβολία από ανοικτό κυματοδηγό, ασυνέχειες σε κυματοδηγούς κλπ.) με τεχνικές από την θεωρία των ολοκληρωτικών εξισώσεων και ειδικότερα με την μέθοδο Wiener-Horf. Για την ανάπτυξη των μεθόδων αυτών μελετώνται εισαγωγικά οι ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier στο μιγαδικό επίπεδο των πλειότιμων μιγαδικών συναρτήσεων.