Κινητές και Προσωπικές Επικοινωνίες


Κωδικός 622
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Συμεών Παπαβασιλείου

Περιγραφή

Το μάθημα θα αφορά ειδικά θέματα των δικτύων κινητών και προσωπικών επι¬κοινωνιών που καλύπτουν τις εξής περιοχές: Δομή και οργάνωση σύγχρονων ασύρματων δικτύων (3G, 4G, 5G). Διαχείριση πόρων σε ασύρματα δίκτυα. Λειτουργικό μοντέλο και αρχιτεκτονική δικτύου. Απαιτήσεις σε υπηρεσίες και παροχής ποιότητας υπηρεσιών και εμπειρίας στους χρήστες. Μοντελοποίηση και ανάλυση τηλεπικοινωνιακής κίνησης και συμπεριφοράς χρηστών. Λειτουργίες δικτύου (Έλεγχος αποδοχής κλήσεων. Έλεγχος κυκλοφορίας. Διαχείριση κινητικότητας. Κατανομή πόρων. Αλγόριθμοι κατανομής καναλιών επικοινωνίας, έλεγχος μεταδιδόμενης ισχύος, ανάθεση ρυθμού μετάδοσης). Μελέτη και αξιολόγηση επίδοσης τεχνικών κατανομής πόρων. Ανάλυ¬ση χωρητικότητας δικτύου και βελτιστοποίηση. Σχεδίαση κυψελωτών συστημάτων. Χρέωση και ο ρόλος της στην σχεδίαση και απόδοση του δικτύου, θέματα δυναμικής κατανομής διαθέσιμων πόρων/φάσματος σε ασύρματα δίκτυα. Ασύρματα δίκτυα χωρίς σταθερή υποδομή. Θέματα διασύνδεσης και συγχρονισμού διαφόρων ασύρματων δικτύων.