Προχωρημένα Θέματα Ηλεκτρονικής


Κωδικός 707
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Παύλος-Πέτρος Σωτηριάδης
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα.

Περιγραφή

Το μάθημα έχει ερευνητικό χαρακτήρα και αφορά σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα θέματα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (ολοκληρωμένων και με διακριτά εξαρτήματα) και την επεξεργασία σήματος που πραγματοποιούν. Περιλαμβάνει μαθηματική μοντελοποίηση, ανάλυση, προσομοίωση και σχεδίαση (MATLAB, SPICE, CADENCE) αναλογικών και μικτού σήματος κυκλωμάτων.

Η έμφαση δίνεται σε αντικείμενα με βάση τα ενδιαφέροντα των μεταπτυχιακών φοιτητών και σε σχέση με τον γενικό κατάλογο θεμάτων: Διαμορφωτές Σ-Δ, Συνθέτες συχνοτήτων, Ενισχυτές χαμηλού θορύβου και χαμηλού offset, Μετατροπείς δεδομένων, Κυκλώματα δειγματοληψίας, Εξειδικευμένα κυκλώματα για τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές, Φίλτρα συνεχούς και διακριτού χρόνου, Πολυπλέκτες, Translinear κυκλώματα και κυκλώματα υλοποίησης μαθηματικών συναρτήσεων, Ενισχυτές ισχύος.

Το μάθημα περιλαμβάνει εισαγωγή από τον διδάσκοντα στο επιλεγμένο αντικείμενο, βιβλιογραφική μελέτη επιλεγμένων κεφαλαίων από βιβλία και ερευνητικές εργασίες (π.χ. του IEEE), παρουσιάσεις από ακαδημαϊκούς ερευνητές καθώς και από μηχανικούς της βιομηχανίας.