Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων


Κωδικός 717
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Αριστείδης Παγουρτζής, Θεοδώρα Σούλιου (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Εντοπισμός κανόνων συσχέτισης και συνόλων στοιχείων που εμφανίζονται συχνά σε μεγάλα δεδομένα. Εντοπισμός παρόμοιων στοιχείων - locality sensitive hashing. Πολυδιάστατοι χώροι και μείωση διάστασης, τυχαίες προβολές και Johnson-Lindenstrauss λήμμα. Recommendation systems, singular value decomposition, εφαρμογές. Το web ως γράφημα και ως αλυσίδα Markov, ανάλυση συνδέσμων, PageRank. Ανάλυση κοινωνικών δικτύων, εντοπισμός κοινοτήτων. Μηχανική μάθηση μεγάλης κλίμακας, PAC μοντέλο μάθησης, VC dimension, online μάθηση, support vector machines, boosting. Ροές δεδομένων, δειγματοληψία και sketching σε ροές δεδομένων. Συσταδοποίηση δεδομένων (clustering), k-means, spectral clustering. Hλεκτρονική διαφήμιση, δημοπρασίες Generalized Second Price.