Δημήτριος Σούντρης

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δημήτριος Σούντρης έλαβε το δίπλωμα και διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1987 και το 1992, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως Λέκτορας, Επικ. και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχ/κών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για δεκατρία χρόνια από το 1995 έως 2008. Σήμερα εργάζεται ως Καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 600 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, κατέχει δυο διεθνείς παντέντες και το ερευνητικό του έργο έχει αναφερθεί > 7000 φορές. Επίσης, είναι συγγραφέας και εκδότης σε δέκα βιβλία Kluwer και Springer. Είναι Διευθυντής του Εργ. Μικροϋπολογιστών και Ψηφιακών Συστημάτων (MicroLab).

Είναι Υπεύθυνος και Κύριος Ερευνητής σε πολυάριθμα ερευνητικά έργα (> 60) που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENIAC-JU, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, την ΓΓΕΤ και την Βιομηχανία. Έχει διατελέσει Γενικός Οργανωτής και Υπεύθυνος Προγράμματος του συνεδρίου PATMOS 1999 & 2000, Γενικός Οργανωτής του συνεδρίου IFIP-VLSI-SOC 2008, PARMA 2011 & 2013 Workshop, Γενικός (Συν-)Οργανωτής του HiPEAC CSW 2014 και Υπεύθυνος Προγράμματος SAMOS 2016. Επίσης, είναι μέλος τεχνικών επιτροπών προγράμματος σε πολλά διεθνή συνέδρια.

Έλαβε βραβείο από την INTEL και IBM για τα αποτελέσματα του έργου του LPGD #25256 και βραβεία από Int. Conf. VLSI 2005 και ASP-DAC 05 για τα αποτελέσματα του έργου AMDREL IST-2001-34379, βραβείο HiPEAC για την εργασία DAC' 10 για το έργο MNEMEE FP7-216224 και DAC ' 13 για το έργο του ENIAC-TOISE-282557-2, DAC'18, DAC'19, DAC'20 και πρόσφατα απο την XILINX σε OPEN HARDWARE Design Contest 2017, 2019 and 2021.

Είναι μέλος του οργανισμών IEEE, ACM και HiPEAC.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Σχεδιασμός Υλικού και Λογισμικού Ενσωματωμένων Συστημάτων
  • Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων VLSI με Χαμηλή Κατανάλωση
  • Υπολογισμού Άκρου (Edge Computting)
  • Μεθοδολογίες και Σχεδιασμός Εφαρμογών Ψηφιακής Επεξεργασίας
  • Επαναδιαμορφούμενες Αρχιτεκτονικές (FPGAs)
  • Σχεδίαση Επιταχυντών Υλικού για Διαστημικές Εφαρμογές, Κέντρα Δεδομένων και Εφαρμογές Νέφους
  • Παράλληλες/Συστολικές Αρχιτεκτονικές

Διαθέσιμες Διπλωματικές Εργασίες εδώ

Διπλωματικές Εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί εδώ (ARTEMIS).

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα