Δημήτριος Τσουμάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δημήτριος Τσουμάκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συστημάτων Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι επίσης ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων (DBLab). Αποφοίτησε από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κών και Μηχ/κών Η/Υ του ΕΜΠ το 1999. Από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Maryland έλαβε το M.Sc. (2002) και το Ph.D. του (2006).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Συστήματα διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας
Υπολογιστικά νέφη και διαχείριση δεδομένων
Βάσεις δεδομένων και αποθήκες δεδομένων στο διαδίκτυο
Ποιότητα δεδομένων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα