Δημήτριος Τσουμάκος

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: ‘Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών’. Επιβλέπων Καθηγητής: Τίμος Σελλής
  • Mεταπτυχιακό Δίπλωμα (MSc) Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών, Computer Science Department, University of Maryland, College Park, 20742, USA. Τίτλος Διατριβής: ‘Tracking the Locality of change in Web Pages’. Επιβλέπων Καθηγητής: Νικόλας Ρουσσόπουλος
  • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD), Computer Science Department, University of Maryland, College Park, 20742, USA. Τίτλος Διατριβής: ‘Search, Replication and Data Dissemination for Unstructured P2P Networks’. Επιβλέποντες Καθηγητές: Νικόλας Ρουσσόπουλος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Κατανεμημένη διαχείριση δεδομένων
  • Υπολογιστικά νέφη και διαχείριση δεδομένων
  • Βάσεις δεδομένων και αποθήκες δεδομένων στο διαδίκτυο

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα