Βάσεις Δεδομένων


Κωδικός 3.4.3123.6
Εξάμηνο 6o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Δημήτριος Τσουμάκος, Μάριος Κόνιαρης (Ε.ΔΙ.Π.), Διδάσκων ΠΔ 407/80 ή ΑΥ

Περιγραφή

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management Systems) και η αρχιτεκτονική τους. Μοντελοποίηση - Το μοντέλο E-R. Αναφορά στα κλασσικά μοντέλα Βάσεων Δεδομένων (Ιεραρχικό, Δικτυωτό). Το Σχεσιακό Μοντέλο. Η γλώσσα SQL. Συστήματα Αρχείων και Φυσικός Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων. Λογικός Σχεδιασμός και Κανονικοποίηση (normalization). Δομές Δεδομένων για Βάσεις Δεδομένων - ταξινομημένοι δείκτες και δείκτες κατακερματισμού. Θέματα επεξεργασίας και βελτιστοποίησης ερωτήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.