Νικόλαος Χατζηαργυρίου

Ομότιμος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


  •   nh@power.ece.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723661, +30 (210) 7723836
  •   +30 (210) 7723661, +30 (210) 7723836
  •   Γραφείο 1.2.15Α, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


O Nικόλαος Χατζηαργυρίου είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Σχολής Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (1976), και έχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (1979) και Doctor of Philosophy (1982) από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and Τechnology) στην Αγγλία.Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικης Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, και από το 1995 τακτικός Καθηγητής. Από τον Απρίλιο 2015 είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, υπεύθυνος για τις μονοπωλιακές δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΓΔ Μεταφοράς και Διανομής), του Διαχειριστή των μη διασυνδεδεμένων νησιών και του ΚΔΕΠ (Κέντρο Ερευνών, Δοκιμών και Προτύπων). Έχει διατελέσει Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» και Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Είναι Fellow Member του IEEE, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (IEEE Power System Dynamic Performance Committee), μέλος της CIGRE, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 "Distribution Systems and Dispersed Generation". Είναι αντιπρόεδρος της Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τα Ευφυή Δίκτυα για την μετάβαση των Συστημάτων (ETIP SNET). Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών. Εχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα και έχει συντονίσει τα Ευρωπαικά προγράμματα CARE, MORE CARE, RISE, MICROGRIDS, MORE MICROGRIDS και MERGE. Είναι συγγραφέας βιβλίου “Microgrids: Architectures and Control”, Wiley &Sons, 2 βιβλίων και περισσότερων των 200 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και 500 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Περιλαμβάνεται στην λίστα Thomson Reuters 2016 στο 1% των ερευνητών με τις περισσότερες αναφορές.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Transmission & Distribution • Transformers • Power System Planning and Implementation • Power System Operations • Power System Dynamic Performance • Power System Analysis, Computing and Economics • Energy Development and Power Generation • Power Engineering

Μαθήματα