Παρασκευή Τζούβελη

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Η Παρασκευή Τζούβελη έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ (2001), Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα (2008) και Διδακτορικό (2009), στην περιοχή της Επιστήμης των Υπολογιστών, επίσης από το ΕΜΠ. Από το 2017,εργάζεται ως Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, ενώ είναι μέλος του εργαστηρίου από το 2000. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις θεωρίες μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας εικόνων και ανάλυσης περιεχομένου, αλλά και εφαρμογές σε προσωποποιημένα συστήματα μάθησης και αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή καθώς και σημασιολογικού ιστού. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 εργασίες σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει συμμετάσχει, ως ερευνήτρια, σε πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.Είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα, ΕπεξεργασίαΕικόνων, Ευφυή Συστήματα, Τεκμηρίωση και Αυτόματη Ανάλυση Περιεχομένου,Υπολογιστική Νοημοσύνη.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα