Παρασκευή Τζούβελη

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Η Παρασκευή Τζούβελη έλαβε το προπτυχιακό, το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό της δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Είναι έμπειρη ερευνήτρια στο Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ και μέλος του εργαστηρίου από το 2000. Από τον Οκτώβριο 2017 υπηρετεί ως μέλος του εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, με ειδίκευση στον Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών. Επιπρόσθετα, ασχολείται με τη διδασκαλία στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» του ΕΜΠ, από το 2018. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα βρίσκονται στους τομείς της μηχανικής μάθησης, τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας πολυμεσικών δεδομένων και αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα έρευνας και ανάπτυξης, ως ερευνήτρια και έμπειρη ερευνήτρια. Έχει συγγράψει περισσότερες από 50 εργασίες σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Από το 2017 έχει συνεργαστεί στην επίβλεψη περισσότερων από 50 Διπλωματικών Εργασιών τόσο για προπτυχιακούς όσο και για μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΕΜΠ. Είναι κριτής σε διεθνή ερευνητικά συνέδρια και περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική Μάθηση, Νευρωνικά Δίκτυα, ΕπεξεργασίαΕικόνων, Ευφυή Συστήματα, Τεκμηρίωση και Αυτόματη Ανάλυση Περιεχομένου,Υπολογιστική Νοημοσύνη.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα