Προηγμένα Θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης


Κωδικός 3.4.3183.8
Εξάμηνο 9o
Ροή Λ - Λογισμικό Η/Υ
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 1
Διδάσκοντες Αθανάσιος Βουλόδημος, Γιώργος Στάμου, Παρασκευή Τζούβελη (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Μέρος 1. Εισαγωγή Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογική, Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό, Μεγάλα Δεδομένα και Τεχνητή Νοημοσύνη, Εφαρμογές.

Μέρος 2. Συμβολική Τεχνητή Νοημοσύνη και Λογική Τυπική Σημασιολογία, Σημασιολογία Ανοικτού και Κλειστού Κόσμου, Μονότονες και Μη-μονότονες Λογικές, Κατηγορίες Γλωσσών Αναπαράστασης Γνώσης, Διαδικαστική και Δομημένη Αναπαράσταση Γνώσης, Υπονοούμενη Γνώση, Συλλογιστική Υπό-Συνθήκη, Κατηγορίες Αλγόριθμων Αυτόματης Συλλογιστικής, Υπολογιστικές Ιδιότητες και Εκφραστικότητα Γλωσσών Αναπαράστασης Γνώσης Υπολογιστικές Ιδιότητες Αλγορίθμων Αυτόματης Συλλογιστικής (SAT για την Προτασιακή Λογική, Resolution-based για τη Λογική Πρώτης Τάξης, SLD Resolution για Λογικές Horn), Βάση Herbrand και Μη-αποκρισιμότητα, Πρακτικοί Αλγόριθμοι Αυτόματης Συλλογιστικής, Υποσύνολα Λογικής Πρώτης Τάξης για την Αναπαράσταση Μεγάλων Δεδομένων και Γνώσης.

Μέρος 3. Δομημένη Αναπαράσταση Γνώσης Περιγραφικές Λογικές, Σώματα Υποθέσεων και Ορολογίας, Οντολογίες, Βατές και Εκφραστικές Περιγραφικές Λογικές, Σημασιολογικά Ερωτήματα, Πρακτικοί Αλγόριθμοι Αυτόματης Συλλογιστικής για Περιγραφικές Λογικές και Υλοποιήσεις, Αλγόριθμοι Δομικής Υπαγωγής για Οντολογίες, Αλγόριθμοι Tableaux, Δομημένη Γνώση και Μεγάλα Δεδομένα, Απάντηση Σημασιολογικών Επερωτημάτων σε Βάσεις Δεδομένων, Υπολογιστικές Ιδιότητες Αλγορίθμων.

Μέρος 4. Αναπαράσταση Γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό - Γράφοι Γνώσης Γλώσσες Αναπαράστασης Γράφων Γνώσης, RDF(S), OWL, SPARQL, Προβλήματα Συλλογιστικής για Γράφους Γνώσης, Διαχείριση και Ανάλυση Γράφων Γνώσης, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, Διασύνδεση και Εμπλουτισμός Δεδομένων και Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα, Μηχανική Μάθηση και Γράφοι Γνώσης, Νευρωνικά Δίκτυα Γράφων, Ενθετικές Αναπαραστάσεις Γράφων Γνώσης, Ενθέσεις Γράφων Γνώσης.

Μέρος 5. Τεχνολογίες Αναπαράστασης και Διαχείρισης Γνώσης – Συστήματα Γνώσης και Εφαρμογές Βάσεις Δεδομένων για Γράφους Γνώσης, Εργαλεία Ανάπτυξης και Διαχείρισης Διασυνδεδεμένων Δεδομένων και Γνώσης, Μηχανική Γνώσης, Εφαρμογές (Συστήματα Ανάλυσης Δεδομένων, Συστάσεων και Υποστήριξης Αποφάσεων στην περιοχή της Υγείας, του Πολιτισμού κ.λπ.).

Μέρος 6. Συστήματα Γνώσης και Ερμηνεύσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη Αλγοριθμική Μεροληψία, Εκδημοκρατισμός Τεχνητής Νοημοσύνης, Δεοντολογία εκ Σχεδιασμού Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, Τυπική Αναπαράσταση και Διασφάλιση Απαιτήσεων Σχεδιασμού Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (Αμεροληψίας, Ιδιωτικότητας, Αξιοπιστίας κλπ.), Ερμηνεία Μοντέλων Μηχανικής Μάθησης με Συστήματα Γνώσης, Αρχιτεκτονικές Ερμηνείας Μαύρου Κουτιού, Αρχιτεκτονικές Ερμηνείας Άσπρου Κουτιού, Νευροσυμβολικές Αναπαραστάσεις, Γράφοι Γνώσης και Ερμηνεία Μοντέλων Βαθιάς Μάθησης.

Αναλυτικές ασκήσεις και εργαστηριακή εξάσκηση στα παραπάνω αντικείμενα (Python και σχετικές βιβλιοθήκες).