Ιάκωβος Βενιέρης

Καθηγητής   Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Ιάκωβος Βενιέρης είναι από το 1995 Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και διευθυντής του Εργαστηρίου Ευφυών Επικοινωνιών & Δικτύων Ευρείας Ζώνης από το 1999. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών το 1988 και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ το 1990. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των μεγάλης κλίμακος κατανεμημένων συστημάτων, της ασφάλειας και ιδιωτικότητας, της τεχνολογίας λογισμικού και υπηρεσιών, των τεχνολογιών πρακτόρων, των πολυμέσων, των κινητών επικοινωνιών και ευφυών δικτύων, των πρωτοκόλλων σηματοδοσίας, του χρονοπρογραμματισμού και καταμερισμού πόρων στη διαχείριση δικτύων, της μοντελοποίησης, της εκτίμησης απόδοσης και της θεωρίας ουρών αναμονής. Στις εν λόγω περιοχές έχει δημοσιεύσει πλέον των 350 εργασιών και 2 βιβλία (Wiley), ενώ έχει λάβει σειρά εθνικών και διεθνών ακαδημαικών διακρίσεων. Είναι κριτής και συντάκτης σε σειρά επιστημονικών εκδόσεων των οίκων IEEE, ACM, Elsevier and Wiley, ενώ έχει διατελέσει μέλος τεχνικών επιτροπών διεθνών συνεδρίων. Από το 1998 έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής σε πλέον των 30 ερευνητικών κι εθνικών προγραμμάτων της ΕΕ στην περιοχή των ΤΠΕ. Τακτικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) από το 2003 μέχρι το 2011

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Security & Privacy • Computer Networks • Internet Computing • Object-Oriented Computing • Communications Switching and Routing • Internet Architecture, Technology, and Applications • Wireless Communications • Communications Software Architecture and Implementation

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα