Τεχνολογίες Διαδικτύου και Δικτύων Ευρείας Ζώνης


Κωδικός 301
Εξάμηνο Χειμερινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιάκωβος Βενιέρης

Περιγραφή

Αρχές διαδικτύου. Στοίβα πρωτοκόλλων διαδικτύου (IP, TCP/UDP, ARP, ICMP). Αρχιτεκτονική διαδικτύου. Διευθυνσιοδότηση και αλγόριθμοι δρο¬μολόγησης (OSPF, RIP, IGP, EGP). Εκπομπή προς πολλαπλούς παραλήπτες (multicast). Ασφάλεια στο διαδίκτυο (IPSec, PKI). Ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service, QoS) στο διαδίκτυο. Πρωτόκολλο δέσμευσης πόρων (Resource ReserVation Protocol). Αρχιτεκτονικές ενοποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου (Integrated Internet Services) και διαφοροποιημένων υπηρεσιών (Differentiated Services). Διαχειριστές εύρους ζώνης (Bandwidth Broker). Μεταγωγή ετι¬κέτας πολλαπλών πρωτοκόλλων (MultiProtocol Label Switching, MPLS). Τε¬χνολογία επικοινωνιακής κίνησης (Traffic Conditioning). Τεχνολογία IP over ATM. Γενικές αρχές δικτύων Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς (Asynchronous Transfer Mode, ATM). Μοντέλα IP over ATM (κλασσικό IP over ATM, NHRP). Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδικτύου. Voice over IP. Ροές πληροφορίας εικόνας, ήχου. Τηλεφωνία IP. Τηλεδιάσκεψη (Video conference – ΜΒΟΝΕ). Υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης κατ’επιλογή χρήστη (Video on demand). xDSL (Broadband Access). Mobile IP.