Τεχνολογίες Λογισμικού για Παροχή Υπηρεσιών σε Επικοινωνιακά Δίκτυα


Κωδικός 313
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 0
Διδάσκοντες Ιάκωβος Βενιέρης

Περιγραφή

Εξέλιξη δικτύων και δικτυακού λογισμικού. Ιστορική αναδρομή σε μεθόδους παροχής υπηρεσιών σε επικοινωνιακά δίκτυα. Η περίπτωση του Διαδικτύου. Ο ρόλος της σηματοδοσίας στην παροχή υπηρεσιών. Τυπικά συστήματα σηματοδοσίας και σχεδιασμού υπηρεσιών (SS7, DSS1). Αντικειμενοστρεφή συστήματα σηματοδοσίας και σχεδιασμού υπηρεσιών. Σχεδίαση και έλεγχος υπηρεσιών με τεχνολογία Ευφυών Δικτύων (Intelligent Networks - ΙΝ). Eφαρμογές του ΙΝ στο PSTN και PLMN. Παροχή υπηρεσιών και έλεγχος κλήσης μέσω ανοικτών διεπαφών (JAVA APIs, αρχιτεκτονικές JAIN, JAVA TAPI, Parlay). Τεχνολογίες κατανεμημένων αντικειμένων (DOT, CORBA, RMI, SOAP). Ο ρόλος των αντικειμενοστρεφών μεθόδων σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού στις επικοινωνίες (συστήματα διαχείρισης δικτύων, ευφυή δίκτυα, κινητά δίκτυα, ΤΙΝΑ). Ενεργά δίκτυα και τεχνολογία κινητών αντικειμένων (mobile code, mobile agents). Εφαρμογές στο Διαδίκτυο, στα Ευφυή και Κινητά Δίκτυα. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Τερματικών Λειτουργικού Συστήματος Android και iOS.