Κωνσταντίνος Τζαφέστας

Αναπληρωτής Καθηγητής   Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Κων/νος Τζαφέστας είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών του ΕΜΠ (1993) και κάτοχος τίτλου D.E.A. (Diplôme d'Etudes Approfondies, Σεπτέμβριος 1994) στη Ρομποτική (ειδικότητα: Robotique d'Intervention et de Service) από το Πανεπιστήμιο Pierre et Marie Curie (Paris 6), Παρίσι, Γαλλία. Εκπόνησε τη Διδακτορική του Διατριβή στο Εργαστήριο Ρομποτικής του Παρισίου (Laboratoire de Robotique de Paris) και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie της Γαλλίας (Université Paris 6, Τμήμα Πληροφορικής, Ειδικότης: Ρομποτική) με διάκριση (Très Honorable avec les Félicitations du Jury) τον Ιούλιο του 1998. Υπηρετεί στη Σχολή ΗΜΜΥ του ΕΜΠ ως Λέκτορας από το 2002 και ως Επίκουρος Καθηγητής από το 2009 έως και σήμερα στο γνωστικό αντικείμενο των Προηγμένων Ρομποτικών Συστη¬μάτων. Έχει επίσης διατελέσει Συνεργαζόμενος Ερευνητής Δ’ στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινω-νιών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" (2000-2002). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν σε θέματα ευφυών ρομποτικών συστημάτων με έμφαση σε μεθοδολογίες νοήμονος ελέγχου και αλληλεπίδρασης ανθρώπου-ρομπότ, και εφαρμογές στην υποστηρικτική ρομποτική (assistive robotics) και στην ιατρική ρομποτική (medical robotics), αλλά και γενικότερα σε ρομποτικά συστήματα επιδέξιου χειρισμού (dexterous robotics) και αυτό¬νομης κίνησης (autonomous mobile robotics). Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας άνω των 100 επιστημονικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και πρακτικά διεθνών συνεδρίων (με πάνω από 1100 αναφορές, h-index=18, πηγή: Google Scholar). Έχει συμμετάσχει ως Κύριος Ερευνητής ή ως Επιστημονικός Υπεύθυνος σε εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, όπως προσφάτως στα Ευρωπαϊκά έργα: MOBOT (FP7-ICT-2011.2.1, ICT for Cognitive Systems and Robotics), στο οποίο διετέλεσε Scientific Manager, I-SUPPORT (H202-PHC-19-2014), στο οποίο διατελεί Technical Manager για το σύνολο του έργου, και BABYROBOT (H2020 ICT-24-2015, Robotics) του οποίου είναι Coordinator. Έχει επίσης συμμετάσχει στη διεθνή επιστημονική επιτροπή (IPC) πλήθους συνεδρίων στο χώρο της ρομποτικής (IEEE ICRA, IROS, ROMAN, κ.α.) καθώς και στη συντακτική επιτροπή διεθνών περιοδικών (Editor-at-Large του περιοδικού Journal of Intelligent and Robotic Systems, Springer). Είναι μέλος της ΙΕΕΕ και του ΤΕΕ.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Νοήμονα ρομποτικά συστήματα, ευφυής και προσαρμοστικός ρομποτικός έλεγχος, ρομποτική μάθηση, αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, απτικά συστήματα, τηλερομποτική και εικονική πραγματικότητα, υποστηρικτική ρομποτική, ιατρική ρομποτική, ρομποτικά συστήματα επιδέξιου χειρισμού, πλοήγηση και έλεγχος αυτόνομων κινητών ρομπότ

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα