Συστήματα Διοίκησης


Κωδικός 3.7.3196.6
Εξάμηνο 6o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Υποχρεωτικό στην κύρια και τη μισή ροή
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Δημήτριος Ασκούνης, Ιωάννα Μακαρούνη (Ε.ΔΙ.Π.), Δ. Πανόπουλος (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Το προπτυχιακό μάθημα «Συστήματα Διοίκησης» θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Όλοι όσοι έχουν κεντρική ταυτοποίηση στο central.ntua.gr έχουν αυτόματα πρόσβαση στο Microsoft Teams. Κωδικός σύνδεσης με την ομάδα «Συστήματα Διοίκησης»: irwlwam

Περιγραφή

Λειτουργίες της επιχείρησης και λειτουργίες της διοίκησης. Επιχειρηματικός Προγραμματισμός και Στρατηγική. Kαθορισμός οράματος, αποστολής, στόχων και στρατηγικής. Aνάλυση SWOT. Mοντέλα ανταγωνιστικών δυνάμεων και στρατηγικές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ηθική και κοινωνική ευθύνη στην λειτουργία της διοίκησης. Οργάνωση Επιχειρήσεων και Οργανωσιακή Συμπεριφορά. Τυπικές και άτυπες διαστάσεις της οργάνωσης. Τεχνολογικές διαστάσεις και ευέλικτη οργάνωση. Βασικές μέθοδοι και εργαλεία της διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων. Λειτουργία της Εμπορίας (Marketing). Στρατηγικό και τακτικό marketing, μίγμα μάρκετινγκ, στρατηγική τμηματοποίησης της αγοράς, κατάρτιση πλάνου marketing & πωλήσεων. Επιχειρηματικότητα: Ρόλος της επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα, ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας, έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους, βασικά συστατικά στοιχεία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ευκαιρίες και περιορισμοί επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ηγεσία. Συστήματα Ελέγχου και Διαχείριση Ποιότητας. Διοίκηση Διαδικασιών. Κλασικά και νέα εργαλεία Διοίκησης Ποιότητας, Διοίκηση Αλλαγών και Καινοτομίας. Μελέτες περιπτώσεων.