Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης


Κωδικός 3.7.3264.8
Εξάμηνο 8o
Ροή Ο - Διοίκηση και Απόφαση
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 1
Διδάσκοντες Ευάγγελος Μαρινάκης, Ιωάννης Ψαρράς, Ιωάννα Μακαρούνη (Ε.ΔΙ.Π.), Μαρία Φλουρή (Ε.ΔΙ.Π.)
Σύνδεσμοι Ιστοσελίδα Μαθήματος
Πλατφόρμα Διδασκαλίας Τμήμα 1: Microsoft Teams
Λεπτομέρειες Διδασκαλίας

Το προπτυχιακό μάθημα «Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης» θα διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης (Microsoft Teams), σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου. Όλοι όσοι έχουν κεντρική ταυτοποίηση στο central.ntua.gr έχουν αυτόματα πρόσβαση στο Microsoft Teams. Κωδικός σύνδεσης με την ομάδα «Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης»: 9n1m0ln

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με το αναγκαίο υπόβαθρο γνώσεων αναφορικά με τη χρηματοοικονομική λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται τα ακόλουθα αντικείμενα. Χρηματοοικονομική λογιστική: Βασικές αρχές & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων, λογαριασμοί, ημερολόγιο, καταχώρηση λογιστικών γεγονότων. Χρηματοοικονομική ανάλυση: Αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, ανάλυση λογιστικών καταστάσεων με αριθμοδείκτες. Λογιστική κόστους & Προϋπολογισμοί: Βασικές αρχές κοστολόγησης, κατάρτιση προϋπολογισμών. Χρηματοοικονομικές αποφάσεις: Αποφάσεις χρηματοδοτήσεων, τεχνικές αξιολόγησης επενδύσεων. Εργαστηριακή άσκηση σε αξιολόγηση χρηματοοικονομικής λειτουργίας επιχειρήσεων.