ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΜΕΣΙΣΜΙΚΟΥ: Σχεδίαση και ανάπτυξη πλατφόρμας για την αυτόματη διαχείρηση έξυπνων δικτύων (Smart Grid) με χρήση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Εξαιτίας της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια οι ενεργειακοί πόροι έχουν μειωθεί και συνεπώς η τιμή τους έχει αυξηθεί. Η προσπάθεια περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας ανά νοικοκυριό έχει οδηγήσει στην δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου τροφοδοσίας (smart grid) το οποίο κυρίως μέσω της χρήσης αισθητήρων και μετρητών επιδιώκει την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας.

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, αρχικά και έπειτα η υλοποίηση μίας πλατφόρμας για τη διαχείριση έξυπνων δικτύων που θα βασίζεται σε πράκτορες λογισμικού για τη λήψη αποφάσεων. Ως μεσισμικό για αυτό το δίκτυο θα χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (Semantic Web), ενώ λογική στους πράκτορες θα δίνουν σημασιολογικοί κανόνες.

Απαραίτητη η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Επιθυμητή η γνώση τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού (OWL, SPARQL, SWRL) και οι εξοικίωση με πολυπρακτορικά συστήματα (π.χ. JADE)

(για 1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Π. Κασνέσης (pkasnesis@icbnet.ntua.gr), Δ. Μερίδου (dmeridou@icbnet.ntua.gr), Μ. E. Παπαδοπούλου (marelpap@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr