Σύνθεση μουσικών φράσεων με τεχνικές μηχανικής μάθησης
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Ένα χαρακτηριστικό της μουσικής είναι η προσωδία και η συνοχή. Μία μέθοδος που χρησιμοποιούν οι συνθέτες για το σκοπό αυτό είναι η χρήση επαναλαμβανόμενων και εξελισσόμενων μουσικών φράσεων στην έκταση ενός κομματιού μουσικής. Μάλιστα, η επιχείρηση πρόβλεψης της συνέχειας μιας μουσικής φράσης παίζει μεγάλο ρόλο στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη μουσική.
Στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, θα υλοποιηθεί σύστημα το οποίο με είσοδο μία μουσική φράση σε συμβολική μορφή (MIDI) θα επιχειρεί να προβλέψει τη συνέχεια της. Θα χρησιμοποιηθούν τα (συμβολικά/MIDI) δεδομένα και η μεθοδολογία αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται για το αντίστοιχο έργο στο MIREX (http://www.music-ir.org/mirex/wiki/2018:Patterns_for_Prediction), για την εκπαίδευση μοντέλων μηχανικής μάθησης.
Απαραίτητη η γνώση μουσικής σημειολογίας (αξίες νοτών, μέτρα κλπ), χρήσιμη η εξοικείωση με MIDI δεδομένα καθώς και με περιβάλλον ανάπτυξης συστημάτων μηχανικής μάθησης (πχ Python/Tensorflow).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και τον Έντι Δερβάκο (τηλ. 7722491, e-mail: eddiedervakos at islab.ntua.gr)