Γιώργος Στάμου

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   gstam@cs.ntua.gr
  •   +30 (210) 7723040, +30 (210) 7722521
  •   +30 (210) 7722492
  •   Γραφείο 1.1.7, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Γιώργος Στάμου είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ), Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αναπαράσταση γνώσης, την αυτόματη συλλογιστική και τη μηχανική μάθηση, συγκεκριμένα δραστηριοποιείται σε περιοχές όπως οι περιγραφικές λογικές, οι γράφοι γνώσης, τα βαθιά νευρωνικά δίκτυα, η ερμηνεύσιμη τεχνητή νοημοσύνη αλλά και εφαρμογές τους στον Παγκόσμιο Ιστό, σε περιοχές όπως η οντολογική μηχανική, η τεκμηρίωση περιεχομένου, τα ψηφιακά αρχεία, η σημασιολογική διαλειτουργικότητα και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει στις περιοχές αυτές περισσότερα από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας ή συν-εκδότης επιστημονικών βιβλίων και πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων. Το έργο του έχει τύχει σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης, με περίπου 5000 ετεροαναφορές και h-index 34 (σύμφωνα με το Google Scholar). Έχει συν-διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε Επιστημονικές Επιτροπές προτυποποίησης γλωσσών αναπαράστασης γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό (W3C, RuleML). Από το 1996 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), του οποίου υπήρξε Ερευνητής έως την εκλογή του ως μέλος ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ το 2008, και ακαδημαϊκός επισκέπτης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Καθ. Ian Horrocks). Τέλος, ήταν Διευθυντής του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών "Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση" του ΕΜΠ, από την ίδρυσή του, το 2018, έως το 2022.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική • Μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων • Αβεβαιότητα, ασαφής και πιθανοτική συλλογιστική • Υπολογιστικής Νοημοσύνη • Εξόρυξη Γνώσης • Μηχανική Μάθηση • Νευρωνικά Δίκτυα • Ευφυή Συστήματα • Τεκμηρίωση και Αυτόματη Ανάλυση Περιεχομένου • Σημασιολογική Αναζήτηση και Ανάκτηση Δεδομένων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα