Γιώργος Στάμου

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Ο Δρ. Γιώργος Στάμου είναι Καθηγητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ), στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Μηχανικής Μάθησης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις θεωρίες αναπαράστασης γνώσης και αυτόματης συλλογιστικής όπως οι περιγραφικές λογικές, ο λογικός προγραμματισμός, η ασαφής λογική και τα νευρωνικά δίκτυα, αλλά και εφαρμογές ειδικά στον Παγκόσμιο Ιστό όπως οι οντολογίες, η τεκμηρίωση περιεχομένου, τα ψηφιακά αρχεία, η σημασιολογική διαλειτουργικότητα και η ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει στις περιοχές αυτές περισσότερα από 150 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας ή συν-εκδότης επιστημονικών βιβλίων και πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει συν-διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και έχει συντονίσει ή συμμετάσχει σε Επιστημονικές Επιτροπές προτυποποίησης γλωσσών αναπαράστασης γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό (W3C, RuleML). Από το 1996 είναι μέλος του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ, τα τελευταία 20 χρόνια επικεφαλής της ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), του οποίου υπήρξε Ερευνητής Β’, έως την εκλογή του ως μέλος ΔΕΠ της ΣΗΜΜΥ το 2008, ενώ τέλος ήταν ακαδημαϊκός επισκέπτης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων, Καθ. Ian Horrocks). Το έργο του έχει τύχει σημαντικής διεθνούς αναγνώρισης, με περισσότερες από 4500 ετεροαναφορές και h-index 32 (σύμφωνα με το Google Scholar).

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική • Μηχανές εξαγωγής συμπερασμάτων • Αβεβαιότητα, ασαφής και πιθανοτική συλλογιστική • Υπολογιστικής Νοημοσύνη • Εξόρυξη Γνώσης • Μηχανική Μάθηση • Νευρωνικά Δίκτυα • Ευφυή Συστήματα • Τεκμηρίωση και Αυτόματη Ανάλυση Περιεχομένου • Σημασιολογική Αναζήτηση και Ανάκτηση Δεδομένων

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα