Απόκρυψη δεδομένων σε εικόνες με χρήση δικτύων βαθιάς μάθησης
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στα σύγχρονα συστήματα υδατογράφησης με χρήση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης εκπαιδεύονται δίκτυα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης. Ο κωδικοποιητής παράγει μια κωδικοποιημένη, από οπτική άποψη, εικόνα που περιέχει ένα μήνυμα εισόδου, από την οποία ο αποκωδικοποιητής μπορεί να ανακτήσει το αρχικό μήνυμα.Στο πλαίσιο της διπλωματικής θα μελετηθούν συστήματα υδατογράφησης με χρήση νευρωνικών δικτύων βαθιάς μάθησης. Συγκεκριμένα, θα μελετηθούν μέθοδοι end-to-end που χρησιμοποιούν νευρωνικά δίκτυα βαθιάς μάθησης με σκοπό την ανάπτυξη ενός συστήματος υδατογράφησης για την απόκρυψη δεδομένων σε εικόνες. Τέλος, θα εξεταστεί η χωρητικότητα, η μυστικότητα και η ευρωστία του συστήματος υδατογράφησης σε επιθέσεις με διαφορετικούς τύπους θορύβουκαι στρεβλώσεων εικόνας ( γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, αλλαγή αντίθεσης) καθώς και με συμπίεσης εικόνων.

Απαιτούμενες/επιθυμητές γνώσεις: Python, βιβλιοθήκες μηχανικής μάθησης, οικειότητα με τεχνολογίες εκμάθησης νευρωνικών δικτύων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Γ. Στάμου (τηλ. 7723040, e-mail: gstam at cs.ntua.gr) και την Παρασκευή Τζούβελη (τηλ. 7723037, e-mail: tpar at image.ntua.gr)