Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής (είτε Android είτε iOS) για την αυτοματοποιημένη αναγνώριση (τύπου και ποσότητας) γευμάτων μετά από λήψη φωτογραφιών
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ιδιαίτερη σημασία για τους ανθρώπους με προβλήματα υγείας, όπως ο διαβήτης, η παχυσαρκία κα., αλλά και για αυτούς που η επαγγελματική τους δραστηριότητα επιβάλλει ειδική διατροφή, όπως π.χ. οι αθλητές, έχει το είδος και η ποσότητα του φαγητού που καταναλώνουν, προκειμένου να μπορούν να ελέγχουν τη διατροφή τους ή/και να υπολογίζουν τη δοσολογία της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές που να δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα να φωτογραφήσει το γεύμα του με την κάμερα του κινητού του και, μετά από την απαραίτητη επεξεργασία, η εφαρμογή να επιστρέφει στον χρήστη το είδος και τον όγκο της τροφής.

Στην πρώτη φάση της διπλωματικής εργασίας, θα γίνει ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής. Στη συνέχεια, θα ερευνηθούν οι διαθέσιμες τεχνολογίες για την υλοποίηση και θα αναπτυχθεί η εφαρμογή για την κινητή συσκευή.

Απαραίτητες βασικές γνώσεις αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.

(1-2 άτομα) (Υπεύθυνη ερευνήτρια: Χρ. Δαμιανού, Υ.Δ.)