Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης παρακολούθησης αντικειμένων σε πραγματικό χρόνο
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Σκοπός της Διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος το οποίο θα είναι ικανό να ανιχνεύει και να παρακολουθεί ένα αντικείμενο (object tracking) που θα του υποδείξει ο χρήστης. Ο χρήστης θα ελέγχει μια περιοχή μέσω μιας κάμερας και θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει ένα αντικείμενο. Για το αντικείμενο αυτό θα δημιουργείτε γύρω του ένα περίγραμμα οριοθέτησης (Bounding Box) το οποίο θα ακολουθεί την κίνηση του αντικειμένου που επιλέχθηκε και θα είναι εφικτός ο υπολογισμός της θέσης του αντικειμένου. Παράλληλα, σύμφωνα με την νέα θέση του αντικειμένου θα οδηγείται η κάμερα με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση του αντικειμένου. Η κάμερα αρχικά θα έχει την δυνατότητα να κινείται σε δύο άξονες. Στην συνέχεια, η κάμερα θα τοποθετηθεί σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και θα μελετηθεί η δυνατότητα ελέγχου του flight controller (pixhawk cube) του μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σύμφωνα πάντα με την κίνηση του αντικειμένου, με σκοπό την συνεχή παρακολούθηση του και την καθοδήγηση του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Περισσότερες πληροφορίες:

Παναγιώτης Τσανάκας, panag@cs.ntua.gr, 210 7722541, 210 7724394

Χρήστος Παυλάτος, pavlatos@cslab.ece.ntua.gr, 6945779553