Παναγιώτης Τσανάκας

Καθηγητής   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Computers in Medicine • Supercomputing Applications • Parallel Processing • Distributed Processing • Computer Architecture • ASICs and Portable Electronics • Embedded Controllers • Multimedia Systems, Technology & Applications • System Design and Implementation

Μαθήματα