ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιασμός και ανάπτυξη ασφαλούς συστήματος διαχείρισης και ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων μέσω Social Avatars
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Τα Social Avatars αποτελούν την ψηφιακή αναπαράσταση των χρηστών του Διαδικτύου σε διαδικτυακούς εικονικούς κόσμους. Μπορούν να συλλέγουν δεδομένα μέσω διαφόρων προσωπικών συσκευών των χρηστών (π.χ., μέσω εφαρμογών κινητού τηλεφώνου), να αποθηκεύουν και να ανταλλάσουν πληροφορίες μεταξύ τους, σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις ιδιωτικότητας των χρηστών που αντιπροσωπεύουν. Τα Social Avatars συντροφεύουν δια βίου τον άνθρωπο, συγκεντρώνοντας μακροχρόνια ακριβή δεδομένα, όπως αυτά που χαρακτηρίζουν τον τρόπο διαβίωσής του, το ιατρικό του ιστορικό καθώς και άλλες προσωπικές του πληροφορίες, οι οποίες, ωστόσο, δεν αποτελούν ταυτοποιητικά στοιχεία για τον ίδιο, όπως, για παράδειγμα, η ηλικία του. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς για ερευνητικούς και μη σκοπούς, έχοντας ως απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου. Καθώς, τα τελευταία χρόνια, η κοινή χρήση προσωπικών δεδομένων ενθαρρύνεται σημαντικά, απαραίτητη είναι η διασφάλιση προστασίας αυτών στον χρήστη.

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας, θα πραγματοποιηθεί μελέτη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τα Social Avatars, εξέταση αδυναμιών που εντοπίζονται στον τρόπο συλλογής και διάδοσης αυτών, ανάλυση των απαιτήσεων ασφάλειας και προστασίας της ιδιωτικότητας των χρηστών, καθώς και σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού συστήματος με ενσωματωμένους μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης και καινοτόμων τεχνολογιών κρυπτογράφησης δεδομένων (όπως, Κρυπτογράφηση Βάσει Χαρακτηριστικών – Attribute–Based Encryption), μέσω του οποίου θα γίνεται η συλλογή, διαχείριση και ανταλλαγή των δεδομένων βάσει επιλεγμένου σεναρίου.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1 – 2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Μ. Ε. Παπαδοπούλου (marelpap@icbnet.ntua.gr) , Ε. Καραμανής (manolis@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )

http://www.icbnet.ntua.gr