Μετρήσεις, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διαύλου για συστήματα κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κωνσταντίνα Νικήτα
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Η εργασία περιλαμβάνει μετρήσεις στην χιλιοστομετρική ζώνη συχνοτήτων, σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους (περιβάλλον pedestrian), καθώς και στατιστική επεξεργασία, μοντελοποίηση και χαρακτηρισμό του ασύρματου διαύλου. Εξαγωγή όλων των απαραίτητων στατιστικών παραμέτρων και σύγκριση των αποτελεσμάτων με εμπειρικά μοντέλα. Τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν βάση για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων κινητών επικοινωνιών 5ης γενιάς (5G).

Επιθυμητές γνώσεις: Συστήματα Κινητών επικοινωνιών, βασικές γνώσεις Matlab.

Άτομα: 2