Ασφαλές Σύστημα «Τεχνητού Παγκρέατος» με Ενοποίηση και Συγχρονισμένη Χρήση Επιμέρους Διαδικασιών / Εφαρμογών (με Χρήση Οντολογιών) για Κινητές Συσκευές
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης εφαρμογής «Τεχνητού Παγκρέατος» σε λειτουργικό σύστημα Android, η οποία θα αλληλοεπιδρά με επιμέρους διαδικασίες / εφαρμογές (τοπικές ή διαδικτυακές) με ασφαλή τρόπο, αποστέλλοντάς τους τα απαραίτητα για την εκτέλεσή τους δεδομένα και λαμβάνοντας τα παραγόμενα αποτελέσματα. Μετά την επιτυχή εκτέλεσή των απαραίτητων διαδικασιών θα επιστρέφει σε «φιλική προς το χρήστη μορφή» τα τελικά αποτελέσματα της εκτέλεσης.

Η ροή εκτέλεσης της εφαρμογής μπορεί να συνοψιστεί στα εξής βήματα:

  1. Το σύστημα θα λαμβάνει σε τακτά χρονικά διαστήματα δεδομένα γλυκόζης (από αντίστοιχες εφαρμογές εγκατεστημένες στην συσκευή του χρήστη)
  2. Το σύστημα θα λαμβάνει από το χρήστη πληροφορία σχετικά με την κατανάλωση τροφής. Οι πληροφορίες αυτές θα είναι αρχεία εικόνας ή ήχου ή γραπτό κείμενο. Ανάλογα τα δεδομένα που θα λαμβάνει από το χρήστη, θα απευθύνεται σε έτερες εφαρμογές που θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά και θα επιστρέφουν στο σύστημα το είδος και την ποσότητα της τροφής που πρόκειται να καταναλώσει ο χρήστης, όπως επίσης και τα διατροφικά χαρακτηριστικά του γεύματος.
  3. Με δεδομένα από το βήμα 1 και το βήμα 2, όπως και άλλες παραμέτρους που θα είναι ρυθμισμένες από το χρήστη κατά περίπτωση, θα εκτελούνται οι κατάλληλοι υπολογισμοί κάθε φορά, προκειμένου να υπολογίσει το σύστημα μια ποσότητα ινσουλίνης που θα προτείνει στο χρήστη.
  4. Τα αποτελέσματα του βήματος 3 θα παρουσιάζονται στο χρήστη και το σύστημα θα ζητάει από τον χρήστη έγκριση σχετικά με την ορθότητα των υπολογισμών.
  5. Τα δεδομένα και τα αποτελέσματα των βημάτων 1-4 θα αποστέλλονται για αποθήκευση σε μια τοπική και μια δικτυακή βάση δεδομένων.
  6. Τελευταίο βήμα, και εφόσον το σύστημα έχει την έγκριση του χρήστη για τους υπολογισμούς του βήματος 3, θα δίνετε εντολή σε μια συσκευή (αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης) για την έγχυση της υπολογισμένης ποσότητας ινσουλίνης

Λόγω της φύσης των δεδομένων που διαχειρίζεται το σύστημα, θα πρέπει η επεξεργασία και η αποθήκευση των δεδομένων και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων να γίνεται με τρόπο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Ένα άλλο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την υλοποίηση είναι η ευκολία του χρήστη και η απλότητα των οθονών που θα βοηθήσει το χρήστη κατά την εισαγωγή δεδομένων, την απεικόνισή τους και την εμφάνιση και επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Επίσης επιθυμητή είναι και η μείωση της ταχύτητας εκτέλεσης, λόγω του ότι η εφαρμογή εκτελείται σε πραγματικό χρόνο και δεν είναι επιθυμητός ο μεγάλος χρόνος αναμονής του χρήστη μέχρι να λάβει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το τελικό σύστημα θα πρέπει να αξιολογηθεί ως προς τη διεκπεραιωτική του ικανότητα, την ασφάλεια κατά τη μεταφορά και αποθήκευση δεδομένων εντός της κινητής συσκευής, τη δυνατότητα εκτέλεσης σε διαφορετικές (ως προς το μέγεθος και τους διαθέσιμους πόρους) συσκευές και την φιλικότητα του προς το χρήστη.

Η διπλωματική δίνει την δυνατότητα στον σπουδαστή να ασχοληθεί με την ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, όπως επίσης και με τη ρύθμιση ενός ασφαλούς πλαισίου επικοινωνίας και διαλειτουργικότητας με έτερες διαδικασίες / εφαρμογές.

Απαραίτητες βασικές γνώσεις: Android mobile app development (Java), οντολογίες, Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR).