Μετρήσεις, χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση διαύλου εντός οχήματος (intra-vehicle) και μεταξύ οχημάτων (V2V).
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Κωνσταντίνα Νικήτα
Συσχετιζόμενο μάθημα Μικροκύματα

Περιγραφή

Η εργασία περιλαμβάνει μετρήσεις στο εσωτερικό οχημάτων (intra-vehicle) με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την μοντελοποίηση του ασύρματου διαύλου της καμπίνας των επιβατών για τη μελλοντική υλοποίηση των έξυπνων οχημάτων. Επίσης περιλαμβάνονται στατικές και εν κινήσει μετρήσεις σε ένα όχημα καθώς και μετρήσεις μεταξύ δύο διαφορετικών οχημάτων για τον χαρακτηρισμό του ασύρματου διαύλου μεταξύ οχημάτων (V2V).

Επιθυμητές γνώσεις: Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών, βασικές γνώσεις Matlab.

Άτομα: 2