Εγκατάσταση και λειτουργία προχωρημένων υπολογιστικών συστημάτων με χρήση μεθολογίας Infrastructure-as-Code
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με την ιδέα του Infrastructure-as-code, καθώς και της εμβάθυνσης σε κάποιο εργαλείο χρησιμοποιώντας το στην πράξη.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Αναζήτηση και γνωριμία με λύσεις Infrastructure-as-code όπως Terraform, OpenStack Heat, CloudFormation και σύγκρισή τους με παραδοσιακές μεθόδους δημιουργίας εικονικών μηχανημάτων και εγκατάστασης λογισμικού. Χρήση ενός από αυτά (προτείνεται το OpenStack Heat) για την εγκατάσταση μίας παραγωγικής εφαρμογής (π.χ. ενός Kubernetes cluster).

Προαπαιτούμενα Μαθήματα

Λειτουργικά Συστήματα

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Linux

Τύπος

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://docs.openstack.org/heat/latest/

https://docs.openstack.org/xena/

https://aws.amazon.com/cloudformation/

https://www.terraform.io/