Κατασκευή LoRaWAN δικτύου
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος είναι ο φοιτητής να κατανοήσει end-to-end την ροή της πληροφορίας σε μία Internet Of Things εφαρμογή, και να αποκτήσει πραγματική εμπειρία μέσω της δοκιμής αισθητήρων.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Αναζήτηση για τα δομικά στοιχεία ενός IoT δικτύου LoRaWAN (network server, application server, gateway, end device), και του ρόλου καθενός. Δημιουργία ενός LoRaWAN δικτύου: συναρμολόγηση gateway με Raspberry Pi, εγκατάσταση network server, δημιουργία application, δοκιμή με πραγματική συσκευή.

Προαπαιτούμενες γνώσεις

Linux, Bash

Τύπος

Βιβλιογραφική

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://www.rs-online.com/designspark/building-a-raspberry-pi-powered-lorawan-gateway

https://www.thethingsindustries.com/docs