Σύγκριση τεχνολογιών NB-IOT και LoRaWAN για εφαρμογές έξυπνων σπιτιών
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος της διπλωματικής είναι η αναζήτηση των κοινών σημείων και των διαφορών τους (ως προς κάλυψη, αξιοπιστία, κόστος, ασφάλεια, ευκολία, εφαρμογές). Επιπλέον, η δοκιμαστική χρήση των δύο με απλούς αισθητήρες για μια απλή εφαρμογή έξυπνου σπιτιού (π.χ. αισθητήρας μέτρησης θερμοκρασίας).

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Το NarrowBand IoT και LoRaWAN είναι δύο από τα πλέον διαδεδομένα πρωτόκολλα επικοινωνίας για εφαρμογές IoT.

Στα πλαίσια της εργασίας αυτής θα αναπτυχθεί μία μικρής κλίμακας IoT εφαρμογή με χρήση του NB-IOT και του LoRaWAN, και θα γίνει σύγκριση των δυνατοτήτων της κάθε τεχνολογίας.

Τύπος

Βιβλιογραφική

Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κολαΐτης Άγγελος, neoaggelos@gmail.com, Διδακτορικός Φοιτητής Γραφείο 0.03 στο Κτήριο Υπολογιστών (Ισόγειο)

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

https://lora-alliance.org/lorawan-coverage/

https://www.emnify.com/iot-glossary/lorawan

https://lora-alliance.org/wp-content/uploads/2020/11/LA_WhitePaper_SmartCities_0520_v1.pdf

https://ieeexplore.ieee.org/document/8038776