Ανάπτυξη εφαρμογής web για ημιαυτόματη χαρτογράφηση πλημμυρών με χρήση συνθετικού ανοίγματος ραντάρ τηλεπισκοπικών απεικονίσεων
Διπλωματική Εργασία


Περιγραφή

Στόχος Διπλωματικής Εργασίας

Στόχος της Διπλωματικής Εργασίας είναι η ανάπτυξη νέας web εφαρμογής η οποία θα επιτρέπει στον χρήστη να επιλέγει εικόνες συνθετικού ανοίγματος ραντάρ Sentinel-1 (είτε μεμονωμένες είτε χρονοσειρές) και να εφαρμόζει μεθοδολογίες εντοπισμού και χαρτογράφησης εικονοστοιχείων που έχουν πλημμυρίσει. Οι μεθοδολογίες και το λογισμικό/κώδικας όπου θα βασιστεί η εφαρμογή έχουν υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμα στα [1-4]. Η εφαρμογή των μεθοδολογιών θα παρουσιάζει σε διαδραστικό χάρτη τα αποτελέσματα.

Συνοπτική Περιγραφή Διπλωματικής Εργασίας

Η χαρτογράφηση πλημμυρών με χρήση δορυφορικών εικόνων και ειδικότερα εικόνων SAR αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων αντίστοιχων φυσικών καταστροφών. Οι δορυφορικές εικόνες SAR, ως ενεργές τηλεπισκοπικές εικόνες μικροκυμματικής ακτινοβολίας (active microwave remote sensing images), είναι σε θέση να διαπερνούν τα σύννεφα της ατμόσφαιρας και να καταγράφουν την οπισθοσκεδαζόμενη (backscatter) ακτινοβολία στο έδαφος, οπότε και να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντίστοιχες εφαρμογές, π.χ. χαρτογράφηση πλημμυρών. Οι δορυφορικές εικόνες SAR από τον Sentinel-1 θα αποτελέσουν κύρια πηγή πληροφορίας για τη διπλωματική.

Προαπαιτούμενες γνώσεις: Γλώσσα προγραμματισμού Python

Τύπος: Προγραμματιστική

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τσανάκας Παναγιώτης, panag@cs.ntua.gr, Καθηγητής,

Δημήτριος Συκάς dimsyk@gmail.com

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

[1] United Nations Office for Outer Space Affairs: Step by Step: “Recommended Practice Flood Mapping” https://www.un-spider.org/advisory-support/recommended-practices/recommended-practice-flood-mapping/step-by-step .

[2] Karamvasis, K.; Karathanassi, V. FLOMPY: An Open-Source Toolbox for Floodwater Mapping Using Sentinel-1 Intensity Time Series. Water 2021, 13, 2943. https://doi.org/10.3390/w13212943

[3] FLOMPY - FLOod Mapping PYthon toolbox” https://github.com/kleok/FLOMPY

[4] SNAP - ESA Sentinel Application Platform, http://step.esa.int