ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογής χαρτογράφησης για τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία καθηγητών της ΣΗΜΜΥ
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Ιάκωβος Βενιέρης
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Ευρείας Ζώνης

Περιγραφή

Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη εφαρμογής που θα παρέχει λειτουργίες χαρτογράφησης για τις αίθουσες διδασκαλίας, τα κτίρια και τα γραφεία των καθηγητών της ΣΗΜΜΥ. Αυτό περιλαμβάνει την υλοποίηση τόσο του εξυπηρετητή της εφαρμογής όσο και της εφαρμογής πελάτη που θα προορίζεται για κινητές συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS.

Η εφαρμογή θα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα να αναζητήσει την τοποθεσία ενδιαφέροντος του βάσει πολλαπλών κριτηρίων, όπως αριθμός αίθουσας ή όνομα καθηγητή, και θα του παρουσιάζει οδηγίες για την πλοήγησή του σε αυτή. Παράλληλα, ο χρήστης θα μπορεί να συμβουλέυεται στατικούς και δυναμικούς χάρτες που θα παρέχονται από το Google Maps API, οι οποίοι θα τον καθοδηγούν οπτικά. Επιπρόσθετα θα η πλατφόρμα θα παρέχει και υπηρεσίες geo fencing και interest sensing.

Στην πρώτη φάση της διπλωματικής εργασίας θα γίνει η ανάλυση των απαιτήσεων της εφαρμογής και θα αντληθούν ιδέες από παρόμοιες εφαρμογές. Στη συνέχεια θα γίνει ανασκόπηση των υφιστάμενων τεχνολογιών και βιβλιοθηκών λογισμικού που αφορούν στην παρουσίαση των χαρτών και της πλοήγησης χρηστών. Στο σημείο αυτό, αφού επιλεχθεί η πλατφόρμα λογισμικού της κινητής συσκευής, θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί αρχικό πρωτότυπο, ώστε να ελεγχθεί η κάλυψη των αναγκών της εφαρμογής από τις υπάρχουσες βιβλιοθήκες λογισμικού και η αποκρυστάλλωση των λειτουργικών και μη λειτουργικών απαιτήσεων της. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τη «χαρτογράφηση» των κτηρίων της σχολής και τη δημιουργία βάσης δεδομένων με τις διάφορες τοποθεσίες την οποία θα διαχειρίζεται ο εξυπηρετητής της εφαρμογής.

Απαραίτητη είναι η καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java.

(1-2 άτομα)

Υπεύθυνοι ερευνητές: Α. Καψάλης (akapsalis@icbnet.ntua.gr), Μ. Καραμανής (manolis@icbnet.ntua.gr), Π. Φ. Μπάκαλος (pflbakal@icbnet.ntua.gr), Υ. Δ/ρες)

Ιάκωβος Στ. Βενιέρης, Καθηγητής (τηλ. 210 7722551, venieris@cs.ntua.gr )